drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2022-01-26 16.44 PLN -0.18 %spadek -0.24 %spadek 64.40 %wzrost
2022-01-25 16.47 PLN 0.06 %wzrost -0.06 %spadek 64.70 %wzrost
2022-01-24 16.46 PLN -0.72 %spadek -0.12 %spadek 64.60 %wzrost
2022-01-21 16.58 PLN 0.36 %wzrost 0.61 %wzrost 65.80 %wzrost
2022-01-20 16.52 PLN 0.67 %wzrost 0.24 %wzrost 65.20 %wzrost
2022-01-19 16.41 PLN -0.55 %spadek -0.42 %spadek 64.10 %wzrost
2022-01-18 16.50 PLN 0.18 %wzrost 0.12 %wzrost 65.00 %wzrost
2022-01-17 16.47 PLN -0.12 %spadek -0.06 %spadek 64.70 %wzrost
2022-01-14 16.49 PLN 0.49 %wzrost 0.06 %wzrost 64.90 %wzrost
2022-01-13 16.41 PLN 0.31 %wzrost -0.42 %spadek 64.10 %wzrost
2022-01-12 16.36 PLN 0.06 %wzrost -0.73 %spadek 63.60 %wzrost
2022-01-11 16.35 PLN 0.18 %wzrost -0.79 %spadek 63.50 %wzrost
2022-01-10 16.32 PLN -0.37 %spadek -0.97 %spadek 63.20 %wzrost
2022-01-07 16.38 PLN -0.61 %spadek -0.61 %spadek 63.80 %wzrost
2022-01-05 16.48 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 64.80 %wzrost
2022-01-04 16.48 PLN 0.49 %wzrost 0.00 %wzrost 64.80 %wzrost
2022-01-03 16.40 PLN -0.49 %spadek -0.49 %spadek 64.00 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito