drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2020-02-27 18.32 PLN 0.05 %wzrost 0.71 %wzrost 83.20 %wzrost
2020-02-26 18.31 PLN -0.11 %spadek 0.66 %wzrost 83.10 %wzrost
2020-02-25 18.33 PLN 0.11 %wzrost 0.77 %wzrost 83.30 %wzrost
2020-02-24 18.31 PLN 0.11 %wzrost 0.66 %wzrost 83.10 %wzrost
2020-02-21 18.29 PLN -0.05 %spadek 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-20 18.30 PLN 0.05 %wzrost 0.60 %wzrost 83.00 %wzrost
2020-02-19 18.29 PLN -0.05 %spadek 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-18 18.30 PLN 0.11 %wzrost 0.60 %wzrost 83.00 %wzrost
2020-02-17 18.28 PLN 0.05 %wzrost 0.49 %wzrost 82.80 %wzrost
2020-02-14 18.27 PLN -0.05 %spadek 0.44 %wzrost 82.70 %wzrost
2020-02-13 18.28 PLN -0.05 %spadek 0.49 %wzrost 82.80 %wzrost
2020-02-12 18.29 PLN 0.00 %wzrost 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-11 18.29 PLN -0.05 %spadek 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-10 18.30 PLN 0.05 %wzrost 0.60 %wzrost 83.00 %wzrost
2020-02-07 18.29 PLN 0.05 %wzrost 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-06 18.28 PLN 0.00 %wzrost 0.49 %wzrost 82.80 %wzrost
2020-02-05 18.28 PLN -0.05 %spadek 0.49 %wzrost 82.80 %wzrost
2020-02-04 18.29 PLN 0.22 %wzrost 0.55 %wzrost 82.90 %wzrost
2020-02-03 18.25 PLN 0.11 %wzrost 0.33 %wzrost 82.50 %wzrost
2020-01-31 18.23 PLN 0.05 %wzrost 0.22 %wzrost 82.30 %wzrost
2020-01-30 18.22 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-29 18.22 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-28 18.22 PLN -0.05 %spadek 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-27 18.23 PLN 0.05 %wzrost 0.22 %wzrost 82.30 %wzrost
2020-01-24 18.22 PLN 0.11 %wzrost 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-23 18.20 PLN 0.11 %wzrost 0.05 %wzrost 82.00 %wzrost
2020-01-22 18.18 PLN -0.05 %spadek -0.05 %spadek 81.80 %wzrost
2020-01-21 18.19 PLN 0.06 %wzrost 0.00 %wzrost 81.90 %wzrost
2020-01-20 18.18 PLN 0.00 %wzrost -0.05 %spadek 81.80 %wzrost
2020-01-17 18.18 PLN 0.06 %wzrost -0.05 %spadek 81.80 %wzrost
2020-01-16 18.17 PLN -0.06 %spadek -0.11 %spadek 81.70 %wzrost
2020-01-15 18.18 PLN 0.00 %wzrost -0.05 %spadek 81.80 %wzrost
2020-01-14 18.18 PLN -0.16 %spadek -0.05 %spadek 81.80 %wzrost
2020-01-13 18.21 PLN 0.00 %wzrost 0.11 %wzrost 82.10 %wzrost
2020-01-10 18.21 PLN -0.11 %spadek 0.11 %wzrost 82.10 %wzrost
2020-01-09 18.23 PLN 0.05 %wzrost 0.22 %wzrost 82.30 %wzrost
2020-01-08 18.22 PLN 0.05 %wzrost 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-07 18.21 PLN -0.05 %spadek 0.11 %wzrost 82.10 %wzrost
2020-01-03 18.22 PLN 0.33 %wzrost 0.16 %wzrost 82.20 %wzrost
2020-01-02 18.16 PLN -0.16 %spadek -0.16 %spadek 81.60 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito