drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2018-02-19 12.93 PLN 0.23 %wzrost -1.07 %spadek 29.30 %wzrost
2018-02-16 12.90 PLN -1.45 %spadek -1.30 %spadek 29.00 %wzrost
2018-02-15 13.09 PLN 0.93 %wzrost 0.15 %wzrost 30.90 %wzrost
2018-02-14 12.97 PLN 0.54 %wzrost -0.77 %spadek 29.70 %wzrost
2018-02-13 12.90 PLN 0.47 %wzrost -1.30 %spadek 29.00 %wzrost
2018-02-12 12.84 PLN 0.39 %wzrost -1.76 %spadek 28.40 %wzrost
2018-02-09 12.79 PLN -0.93 %spadek -2.14 %spadek 27.90 %wzrost
2018-02-08 12.91 PLN -0.39 %spadek -1.22 %spadek 29.10 %wzrost
2018-02-07 12.96 PLN 0.39 %wzrost -0.84 %spadek 29.60 %wzrost
2018-02-06 12.91 PLN -2.12 %spadek -1.22 %spadek 29.10 %wzrost
2018-02-05 13.19 PLN -0.98 %spadek 0.92 %wzrost 31.90 %wzrost
2018-02-02 13.32 PLN -1.33 %spadek 1.91 %wzrost 33.20 %wzrost
2018-02-01 13.50 PLN -0.30 %spadek 3.29 %wzrost 35.00 %wzrost
2018-01-31 13.54 PLN -0.15 %spadek 3.60 %wzrost 35.40 %wzrost
2018-01-30 13.56 PLN -0.29 %spadek 3.75 %wzrost 35.60 %wzrost
2018-01-29 13.60 PLN -0.07 %spadek 4.06 %wzrost 36.00 %wzrost
2018-01-26 13.61 PLN -0.22 %spadek 4.13 %wzrost 36.10 %wzrost
2018-01-25 13.64 PLN -0.51 %spadek 4.36 %wzrost 36.40 %wzrost
2018-01-24 13.71 PLN -0.87 %spadek 4.90 %wzrost 37.10 %wzrost
2018-01-23 13.83 PLN 0.58 %wzrost 5.81 %wzrost 38.30 %wzrost
2018-01-22 13.75 PLN 0.59 %wzrost 5.20 %wzrost 37.50 %wzrost
2018-01-19 13.67 PLN 0.22 %wzrost 4.59 %wzrost 36.70 %wzrost
2018-01-18 13.64 PLN 0.07 %wzrost 4.36 %wzrost 36.40 %wzrost
2018-01-17 13.63 PLN 0.89 %wzrost 4.28 %wzrost 36.30 %wzrost
2018-01-16 13.51 PLN 0.82 %wzrost 3.37 %wzrost 35.10 %wzrost
2018-01-15 13.40 PLN -0.59 %spadek 2.52 %wzrost 34.00 %wzrost
2018-01-12 13.48 PLN 1.05 %wzrost 3.14 %wzrost 34.80 %wzrost
2018-01-11 13.34 PLN 0.38 %wzrost 2.07 %wzrost 33.40 %wzrost
2018-01-10 13.29 PLN -1.12 %spadek 1.68 %wzrost 32.90 %wzrost
2018-01-09 13.44 PLN 0.98 %wzrost 2.83 %wzrost 34.40 %wzrost
2018-01-08 13.31 PLN 0.00 %wzrost 1.84 %wzrost 33.10 %wzrost
2018-01-05 13.31 PLN 0.45 %wzrost 1.84 %wzrost 33.10 %wzrost
2018-01-04 13.25 PLN 1.69 %wzrost 1.38 %wzrost 32.50 %wzrost
2018-01-03 13.03 PLN -0.31 %spadek -0.31 %spadek 30.30 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito