drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2021-04-13 13.45 PLN 0.22 %wzrost 6.58 %wzrost 34.50 %wzrost
2021-04-12 13.42 PLN 2.13 %wzrost 6.34 %wzrost 34.20 %wzrost
2021-04-09 13.14 PLN 0.23 %wzrost 4.12 %wzrost 31.40 %wzrost
2021-04-08 13.11 PLN 0.08 %wzrost 3.88 %wzrost 31.10 %wzrost
2021-04-07 13.10 PLN 1.00 %wzrost 3.80 %wzrost 31.00 %wzrost
2021-04-06 12.97 PLN -0.69 %spadek 2.77 %wzrost 29.70 %wzrost
2021-04-01 13.06 PLN 0.54 %wzrost 3.49 %wzrost 30.60 %wzrost
2021-03-31 12.99 PLN -1.07 %spadek 2.93 %wzrost 29.90 %wzrost
2021-03-30 13.13 PLN 1.55 %wzrost 4.04 %wzrost 31.30 %wzrost
2021-03-29 12.93 PLN 0.15 %wzrost 2.46 %wzrost 29.30 %wzrost
2021-03-26 12.91 PLN 0.78 %wzrost 2.30 %wzrost 29.10 %wzrost
2021-03-25 12.81 PLN -0.39 %spadek 1.51 %wzrost 28.10 %wzrost
2021-03-24 12.86 PLN -2.43 %spadek 1.90 %wzrost 28.60 %wzrost
2021-03-23 13.18 PLN 1.31 %wzrost 4.44 %wzrost 31.80 %wzrost
2021-03-22 13.01 PLN -1.36 %spadek 3.09 %wzrost 30.10 %wzrost
2021-03-19 13.19 PLN -0.30 %spadek 4.52 %wzrost 31.90 %wzrost
2021-03-18 13.23 PLN 2.24 %wzrost 4.83 %wzrost 32.30 %wzrost
2021-03-17 12.94 PLN 0.31 %wzrost 2.54 %wzrost 29.40 %wzrost
2021-03-16 12.90 PLN -2.05 %spadek 2.22 %wzrost 29.00 %wzrost
2021-03-15 13.17 PLN 1.78 %wzrost 4.36 %wzrost 31.70 %wzrost
2021-03-12 12.94 PLN -0.99 %spadek 2.54 %wzrost 29.40 %wzrost
2021-03-11 13.07 PLN -0.31 %spadek 3.57 %wzrost 30.70 %wzrost
2021-03-10 13.11 PLN 0.46 %wzrost 3.88 %wzrost 31.10 %wzrost
2021-03-09 13.05 PLN 1.87 %wzrost 3.41 %wzrost 30.50 %wzrost
2021-03-08 12.81 PLN 0.00 %wzrost 1.51 %wzrost 28.10 %wzrost
2021-03-05 12.81 PLN 0.23 %wzrost 1.51 %wzrost 28.10 %wzrost
2021-03-04 12.78 PLN -3.62 %spadek 1.27 %wzrost 27.80 %wzrost
2021-03-03 13.26 PLN -0.67 %spadek 5.07 %wzrost 32.60 %wzrost
2021-03-02 13.35 PLN 1.99 %wzrost 5.78 %wzrost 33.50 %wzrost
2021-03-01 13.09 PLN -0.23 %spadek 3.72 %wzrost 30.90 %wzrost
2021-02-26 13.12 PLN -1.50 %spadek 3.96 %wzrost 31.20 %wzrost
2021-02-25 13.32 PLN 0.38 %wzrost 5.55 %wzrost 33.20 %wzrost
2021-02-24 13.27 PLN -0.82 %spadek 5.15 %wzrost 32.70 %wzrost
2021-02-23 13.38 PLN -1.83 %spadek 6.02 %wzrost 33.80 %wzrost
2021-02-22 13.63 PLN 1.26 %wzrost 8.00 %wzrost 36.30 %wzrost
2021-02-19 13.46 PLN 0.30 %wzrost 6.66 %wzrost 34.60 %wzrost
2021-02-18 13.42 PLN -1.97 %spadek 6.34 %wzrost 34.20 %wzrost
2021-02-17 13.69 PLN 2.39 %wzrost 8.48 %wzrost 36.90 %wzrost
2021-02-16 13.37 PLN -0.07 %spadek 5.94 %wzrost 33.70 %wzrost
2021-02-15 13.38 PLN -1.91 %spadek 6.02 %wzrost 33.80 %wzrost
2021-02-12 13.64 PLN 0.74 %wzrost 8.08 %wzrost 36.40 %wzrost
2021-02-11 13.54 PLN -1.96 %spadek 7.29 %wzrost 35.40 %wzrost
2021-02-10 13.81 PLN -0.36 %spadek 9.43 %wzrost 38.10 %wzrost
2021-02-09 13.86 PLN 2.44 %wzrost 9.83 %wzrost 38.60 %wzrost
2021-02-08 13.53 PLN 1.73 %wzrost 7.21 %wzrost 35.30 %wzrost
2021-02-05 13.30 PLN 2.78 %wzrost 5.39 %wzrost 33.00 %wzrost
2021-02-04 12.94 PLN 0.31 %wzrost 2.54 %wzrost 29.40 %wzrost
2021-02-03 12.90 PLN 0.39 %wzrost 2.22 %wzrost 29.00 %wzrost
2021-02-02 12.85 PLN -0.46 %spadek 1.82 %wzrost 28.50 %wzrost
2021-02-01 12.91 PLN -0.54 %spadek 2.30 %wzrost 29.10 %wzrost
2021-01-29 12.98 PLN -0.84 %spadek 2.85 %wzrost 29.80 %wzrost
2021-01-28 13.09 PLN 0.00 %wzrost 3.72 %wzrost 30.90 %wzrost
2021-01-27 13.09 PLN -0.46 %spadek 3.72 %wzrost 30.90 %wzrost
2021-01-26 13.15 PLN 0.15 %wzrost 4.20 %wzrost 31.50 %wzrost
2021-01-25 13.13 PLN 2.02 %wzrost 4.04 %wzrost 31.30 %wzrost
2021-01-22 12.87 PLN 1.18 %wzrost 1.98 %wzrost 28.70 %wzrost
2021-01-21 12.72 PLN 1.11 %wzrost 0.79 %wzrost 27.20 %wzrost
2021-01-20 12.58 PLN -0.79 %spadek -0.32 %spadek 25.80 %wzrost
2021-01-19 12.68 PLN 2.26 %wzrost 0.48 %wzrost 26.80 %wzrost
2021-01-18 12.40 PLN -0.96 %spadek -1.74 %spadek 24.00 %wzrost
2021-01-15 12.52 PLN 0.64 %wzrost -0.79 %spadek 25.20 %wzrost
2021-01-14 12.44 PLN -2.28 %spadek -1.43 %spadek 24.40 %wzrost
2021-01-13 12.73 PLN 3.66 %wzrost 0.87 %wzrost 27.30 %wzrost
2021-01-12 12.28 PLN -2.38 %spadek -2.69 %spadek 22.80 %wzrost
2021-01-11 12.58 PLN -0.24 %spadek -0.32 %spadek 25.80 %wzrost
2021-01-08 12.61 PLN 0.40 %wzrost -0.08 %spadek 26.10 %wzrost
2021-01-07 12.56 PLN 0.64 %wzrost -0.48 %spadek 25.60 %wzrost
2021-01-05 12.48 PLN -1.34 %spadek -1.11 %spadek 24.80 %wzrost
2021-01-04 12.65 PLN 0.24 %wzrost 0.24 %wzrost 26.50 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito