drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2022-01-26 8.89 PLN 1.25 %wzrost 0.79 %wzrost -11.10 %spadek
2022-01-25 8.78 PLN -2.23 %spadek -0.45 %spadek -12.20 %spadek
2022-01-24 8.98 PLN -2.18 %spadek 1.81 %wzrost -10.20 %spadek
2022-01-21 9.18 PLN -0.54 %spadek 4.08 %wzrost -8.20 %spadek
2022-01-20 9.23 PLN -0.43 %spadek 4.65 %wzrost -7.70 %spadek
2022-01-19 9.27 PLN -0.75 %spadek 5.10 %wzrost -7.30 %spadek
2022-01-18 9.34 PLN 0.00 %wzrost 5.90 %wzrost -6.60 %spadek
2022-01-17 9.34 PLN 0.65 %wzrost 5.90 %wzrost -6.60 %spadek
2022-01-14 9.28 PLN -0.54 %spadek 5.22 %wzrost -7.20 %spadek
2022-01-13 9.33 PLN 0.32 %wzrost 5.78 %wzrost -6.70 %spadek
2022-01-12 9.30 PLN 1.86 %wzrost 5.44 %wzrost -7.00 %spadek
2022-01-11 9.13 PLN -0.11 %spadek 3.51 %wzrost -8.70 %spadek
2022-01-10 9.14 PLN -0.22 %spadek 3.63 %wzrost -8.60 %spadek
2022-01-07 9.16 PLN 0.22 %wzrost 3.85 %wzrost -8.40 %spadek
2022-01-05 9.14 PLN 1.90 %wzrost 3.63 %wzrost -8.60 %spadek
2022-01-04 8.97 PLN -0.44 %spadek 1.70 %wzrost -10.30 %spadek
2022-01-03 9.01 PLN 2.15 %wzrost 2.15 %wzrost -9.90 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito