drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2019-02-19 12.39 PLN -0.48 %spadek 0.73 %wzrost 23.90 %wzrost
2019-02-18 12.45 PLN -0.48 %spadek 1.22 %wzrost 24.50 %wzrost
2019-02-15 12.51 PLN -0.56 %spadek 1.71 %wzrost 25.10 %wzrost
2019-02-14 12.58 PLN 0.48 %wzrost 2.28 %wzrost 25.80 %wzrost
2019-02-13 12.52 PLN -1.03 %spadek 1.79 %wzrost 25.20 %wzrost
2019-02-12 12.65 PLN 0.00 %wzrost 2.85 %wzrost 26.50 %wzrost
2019-02-11 12.65 PLN 0.40 %wzrost 2.85 %wzrost 26.50 %wzrost
2019-02-08 12.60 PLN -0.32 %spadek 2.44 %wzrost 26.00 %wzrost
2019-02-07 12.64 PLN -0.78 %spadek 2.76 %wzrost 26.40 %wzrost
2019-02-06 12.74 PLN 0.16 %wzrost 3.58 %wzrost 27.40 %wzrost
2019-02-05 12.72 PLN -0.70 %spadek 3.41 %wzrost 27.20 %wzrost
2019-02-04 12.81 PLN 1.26 %wzrost 4.15 %wzrost 28.10 %wzrost
2019-02-01 12.65 PLN 0.64 %wzrost 2.85 %wzrost 26.50 %wzrost
2019-01-31 12.57 PLN 0.00 %wzrost 2.20 %wzrost 25.70 %wzrost
2019-01-30 12.57 PLN -0.32 %spadek 2.20 %wzrost 25.70 %wzrost
2019-01-29 12.61 PLN 0.08 %wzrost 2.52 %wzrost 26.10 %wzrost
2019-01-28 12.60 PLN -0.71 %spadek 2.44 %wzrost 26.00 %wzrost
2019-01-25 12.69 PLN 0.24 %wzrost 3.17 %wzrost 26.90 %wzrost
2019-01-24 12.66 PLN 0.40 %wzrost 2.93 %wzrost 26.60 %wzrost
2019-01-23 12.61 PLN 1.37 %wzrost 2.52 %wzrost 26.10 %wzrost
2019-01-22 12.44 PLN -0.72 %spadek 1.14 %wzrost 24.40 %wzrost
2019-01-21 12.53 PLN -0.08 %spadek 1.87 %wzrost 25.30 %wzrost
2019-01-18 12.54 PLN 0.08 %wzrost 1.95 %wzrost 25.40 %wzrost
2019-01-17 12.53 PLN 0.40 %wzrost 1.87 %wzrost 25.30 %wzrost
2019-01-16 12.48 PLN -0.48 %spadek 1.46 %wzrost 24.80 %wzrost
2019-01-15 12.54 PLN 1.05 %wzrost 1.95 %wzrost 25.40 %wzrost
2019-01-14 12.41 PLN -0.40 %spadek 0.89 %wzrost 24.10 %wzrost
2019-01-11 12.46 PLN 0.81 %wzrost 1.30 %wzrost 24.60 %wzrost
2019-01-10 12.36 PLN -0.24 %spadek 0.49 %wzrost 23.60 %wzrost
2019-01-09 12.39 PLN -0.16 %spadek 0.73 %wzrost 23.90 %wzrost
2019-01-08 12.41 PLN -0.56 %spadek 0.89 %wzrost 24.10 %wzrost
2019-01-07 12.48 PLN 1.79 %wzrost 1.46 %wzrost 24.80 %wzrost
2019-01-04 12.26 PLN 0.49 %wzrost -0.33 %spadek 22.60 %wzrost
2019-01-03 12.20 PLN 0.33 %wzrost -0.81 %spadek 22.00 %wzrost
2019-01-02 12.16 PLN -1.14 %spadek -1.14 %spadek 21.60 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito