drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2022-01-26 11.81 PLN -0.08 %spadek 0.17 %wzrost 18.10 %wzrost
2022-01-25 11.82 PLN 0.00 %wzrost 0.25 %wzrost 18.20 %wzrost
2022-01-24 11.82 PLN -0.25 %spadek 0.25 %wzrost 18.20 %wzrost
2022-01-21 11.85 PLN 0.25 %wzrost 0.51 %wzrost 18.50 %wzrost
2022-01-20 11.82 PLN 0.34 %wzrost 0.25 %wzrost 18.20 %wzrost
2022-01-19 11.78 PLN -0.34 %spadek -0.08 %spadek 17.80 %wzrost
2022-01-18 11.82 PLN 0.17 %wzrost 0.25 %wzrost 18.20 %wzrost
2022-01-17 11.80 PLN 0.00 %wzrost 0.08 %wzrost 18.00 %wzrost
2022-01-14 11.80 PLN 0.25 %wzrost 0.08 %wzrost 18.00 %wzrost
2022-01-13 11.77 PLN 0.17 %wzrost -0.17 %spadek 17.70 %wzrost
2022-01-12 11.75 PLN 0.09 %wzrost -0.34 %spadek 17.50 %wzrost
2022-01-11 11.74 PLN 0.00 %wzrost -0.42 %spadek 17.40 %wzrost
2022-01-10 11.74 PLN -0.17 %spadek -0.42 %spadek 17.40 %wzrost
2022-01-07 11.76 PLN -0.42 %spadek -0.25 %spadek 17.60 %wzrost
2022-01-05 11.81 PLN 0.08 %wzrost 0.17 %wzrost 18.10 %wzrost
2022-01-04 11.80 PLN 0.34 %wzrost 0.08 %wzrost 18.00 %wzrost
2022-01-03 11.76 PLN -0.25 %spadek -0.25 %spadek 17.60 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. 
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito