drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Wycena

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2018-02-19 12.79 PLN 0.00 %wzrost 0.24 %wzrost 27.90 %wzrost
2018-02-16 12.79 PLN 0.08 %wzrost 0.24 %wzrost 27.90 %wzrost
2018-02-15 12.78 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-14 12.78 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-13 12.78 PLN 0.08 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-12 12.77 PLN -0.08 %spadek 0.08 %wzrost 27.70 %wzrost
2018-02-09 12.78 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-08 12.78 PLN 0.00 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-07 12.78 PLN 0.16 %wzrost 0.16 %wzrost 27.80 %wzrost
2018-02-06 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-02-05 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-02-02 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-02-01 12.76 PLN -0.08 %spadek 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-31 12.77 PLN 0.08 %wzrost 0.08 %wzrost 27.70 %wzrost
2018-01-30 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-29 12.76 PLN -0.08 %spadek 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-26 12.77 PLN 0.08 %wzrost 0.08 %wzrost 27.70 %wzrost
2018-01-25 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-24 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-23 12.76 PLN 0.16 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-22 12.74 PLN 0.00 %wzrost -0.16 %spadek 27.40 %wzrost
2018-01-19 12.74 PLN 0.00 %wzrost -0.16 %spadek 27.40 %wzrost
2018-01-18 12.74 PLN 0.00 %wzrost -0.16 %spadek 27.40 %wzrost
2018-01-17 12.74 PLN 0.00 %wzrost -0.16 %spadek 27.40 %wzrost
2018-01-16 12.74 PLN -0.08 %spadek -0.16 %spadek 27.40 %wzrost
2018-01-15 12.75 PLN 0.00 %wzrost -0.08 %spadek 27.50 %wzrost
2018-01-12 12.75 PLN -0.08 %spadek -0.08 %spadek 27.50 %wzrost
2018-01-11 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-10 12.76 PLN -0.08 %spadek 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-09 12.77 PLN 0.00 %wzrost 0.08 %wzrost 27.70 %wzrost
2018-01-08 12.77 PLN 0.08 %wzrost 0.08 %wzrost 27.70 %wzrost
2018-01-05 12.76 PLN 0.08 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost
2018-01-04 12.75 PLN -0.08 %spadek -0.08 %spadek 27.50 %wzrost
2018-01-03 12.76 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 27.60 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. 
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito