drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Co wyróżnia OPERA Tutus-plus

A A A
OPERA Tutus-plus to subfundusz dłużny, który lokuje swoje aktywa głównie w obligacje Skarbu Państwa lub inne papiery dłużne o podobnym ratingu. Obligacje korporacyjne mogą stanowić do 20% aktywów Subfunduszu.

Inwestycja w subfundusz OPERA Tutus-plus pozwala na:
  • zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziome oprocentowania lokat bankowych,
  • zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.

Minimum inwestycyjne

Ze względu na minimum inwestycyjne subfundusz ten przeznaczony jest dla zamożnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito