drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia OPERA Tutus-plus

A A A

OPERA Tutus-plus to subfundusz dłużny wydzielony w ramach funduszu OPERA SFIO, który lokuje swoje aktywa w obligacje Skarbu Państwa lub inne papiery dłużne o podobnym ratingu, a także w obligacje korporacyjne, które mogą stanowić do 20% aktywów subfunduszu. Ponadto subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje środki w w/w aktywa.

Inwestycja w subfundusz OPERA Tutus-plus pozwala na:


  • zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych,
  • zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.

Minimum wpłata

Ze względu na inwestycyjne wysokość minimalnej wpłaty subfundusz ten przeznaczony jest dla zamożnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito