drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2012-12-28 2 372.58 PLN -0.02 %spadek 10.74 %wzrost -62.74 %spadek
2012-11-30 2 372.65 PLN 2.24 %wzrost 10.76 %wzrost -62.74 %spadek
2012-10-31 2 364.47 PLN 2.54 %wzrost 8.33 %wzrost -63.55 %spadek
2012-09-28 2 355.44 PLN -0.29 %spadek 5.64 %wzrost -64.46 %spadek
2012-08-31 2 356.48 PLN 2.19 %wzrost 5.95 %wzrost -64.35 %spadek
2012-07-31 2 348.85 PLN -2.00 %spadek 3.69 %wzrost -65.12 %spadek
2012-06-29 2 355.97 PLN 5.59 %wzrost 5.80 %wzrost -64.40 %spadek
2012-05-31 2 337.12 PLN -2.96 %spadek 0.20 %wzrost -66.29 %spadek
2012-04-30 2 347.41 PLN -2.49 %spadek 3.26 %wzrost -65.26 %spadek
2012-03-30 2 356.27 PLN -1.52 %spadek 5.89 %wzrost -64.37 %spadek
2012-02-29 2 361.77 PLN -0.86 %spadek 7.53 %wzrost -63.82 %spadek
2012-01-31 2 364.92 PLN 8.46 %wzrost 8.46 %wzrost -63.51 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito