drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2014-12-30 2 388.58 PLN -3.75 %spadek 6.32 %wzrost -61.14 %spadek
2014-11-28 2 403.72 PLN -0.68 %spadek 10.46 %wzrost -59.63 %spadek
2014-10-31 2 406.47 PLN 0.41 %wzrost 11.22 %wzrost -59.35 %spadek
2014-09-30 2 404.82 PLN 3.44 %wzrost 10.76 %wzrost -59.52 %spadek
2014-08-29 2 391.36 PLN 4.55 %wzrost 7.08 %wzrost -60.86 %spadek
2014-07-31 2 374.33 PLN -3.81 %spadek 2.42 %wzrost -62.57 %spadek
2014-06-30 2 389.17 PLN -1.42 %spadek 6.48 %wzrost -61.08 %spadek
2014-05-30 2 394.76 PLN 1.88 %wzrost 8.01 %wzrost -60.52 %spadek
2014-04-30 2 387.47 PLN 0.35 %wzrost 6.02 %wzrost -61.25 %spadek
2014-03-31 2 386.11 PLN 0.10 %wzrost 5.64 %wzrost -61.39 %spadek
2014-02-28 2 385.71 PLN 7.38 %wzrost 5.54 %wzrost -61.43 %spadek
2014-01-31 2 359.20 PLN -1.72 %spadek -1.72 %spadek -64.08 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito