drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2018-12-28 2 333.70 PLN -5.26 %spadek -6.77 %spadek -66.63 %spadek
2018-11-30 2 352.23 PLN -2.84 %spadek -1.59 %spadek -64.78 %spadek
2018-10-31 2 362.54 PLN -5.35 %spadek 1.29 %wzrost -63.75 %spadek
2018-09-28 2 383.04 PLN 4.81 %wzrost 7.02 %wzrost -61.70 %spadek
2018-08-31 2 365.46 PLN -2.56 %spadek 2.10 %wzrost -63.45 %spadek
2018-07-31 2 375.08 PLN 2.89 %wzrost 4.79 %wzrost -62.49 %spadek
2018-06-29 2 364.55 PLN -2.02 %spadek 1.85 %wzrost -63.55 %spadek
2018-05-30 2 372.05 PLN 0.49 %wzrost 3.94 %wzrost -62.80 %spadek
2018-04-30 2 370.22 PLN 3.18 %wzrost 3.43 %wzrost -62.98 %spadek
2018-03-29 2 358.80 PLN -2.61 %spadek 0.24 %wzrost -64.12 %spadek
2018-02-28 2 368.42 PLN -2.48 %spadek 2.93 %wzrost -63.16 %spadek
2018-01-31 2 377.79 PLN 5.55 %wzrost 5.55 %wzrost -62.22 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito