drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Aktualności

A A A
01
Wrzesień
2017

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 31.08.2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 354,10 PLN.


Komentarz zarządzającego:


Sierpień należał przede wszystkim do obligacji skarbowych. Na długu amerykańskim obserwowaliśmy bardzo silne przyrosty rentowności, zwłaszcza na długim końcu krzywej dochodowości. Rentowność dziesięcioletnich papierów przebiła poziom 2,15%, kontynuując trwający od dwóch miesięcy trend spadkowy. Co ciekawe, Amerykanie spodziewają się obecnie tylko jednej podwyżki stóp do końca 2018 roku. Niewiadomą pozostaje również tempo wdrażania programu zacieśniania ilościowego (Quantitative Tightening) – jak dotychczas, FED nie zdołał przekonać rynków do wiary w jastrzębią politykę. Tymczasem, w strefie Euro prawdopodobieństwo podwyżki stóp przed 2019 rokiem utrzymuje się poniżej 50%. Obligacje niemieckie, podobnie jak ich odpowiedniki zza oceanu, w samym sierpniu zredukowały rentowność o 15-20bps. Zmiana dotyczyła zarówno papierów o średniej, jak i długiej zapadalności. Pewnym ewenementem w tej sytuacji stał się Bank Czech, który jako pierwszy w regionie zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. Zacieśnienie polityki jest na razie raczej symboliczne (podwyżka do poziomu 25bps), ale stanowi pierwszą reakcję na wzrost inflacji i cen nieruchomości u naszych południowych sąsiadów.


Wysokie stopy zwrotu wypracowały w tym miesiącu złoto, srebro oraz miedź, co pośrednio miało również wpływ na akcje polskich spółek. WIG20 wykazał dużą siłę relatywną, bardzo dobrze radziły sobie przede wszystkim spółki surowcowe (JSW, Orlen i Lotos). Silne wzrosty zanotował Eurocash (mimo negatywnego zdarzenia jednorazowego) oraz spółki odzieżowe. W sektorze energetycznym pozytywnie wyróżniła się Energa, która najbardziej skorzysta na nowym kształcie opłaty zastępczej OZE. Tym razem we wzrostach zabrakło udziału sektora finansowego. W segmencie średnich spółek nastroje były znacznie bardziej stonowane, przede wszystkim ze względu na słabsze od oczekiwań wyniki spółek. Mocno rozczarowały Pfleiderer oraz Neuca, konsensusowi nie sprostały również zyski Wawelu. Na indeksie najmocniej zaciążyły walory Millennium, przecenione po ogłoszeniu nowego planu restrukturyzacji hipotek walutowych. Naszym zdaniem, reakcja rynku była wyjątkowo pesymistyczna i zakładała bardzo wysokie koszty dla banku.


Polskie obligacje uległy zdecydowanemu umocnieniu na krótkim krańcu krzywej - w przeciągu miesiąca rentowność zredukowana o 15bps. Papiery o rocznej zapadalności są już notowane przy poziomie 1,40%, podczas gdy dziesięciolatki bronią poziomu 3,3%. W tych okolicznościach pojawia się pytanie o możliwość dalszych wzrostów cen obligacji. Mocny złoty oraz relatywnie niska premia w stosunku do niemieckiego bunda (290bps) ograniczają atrakcyjność polskiego długu dla inwestorów zagranicznych. Nie jest jednak wykluczone, że słabość dolara utrzyma się w kolejnych okresach, co wspierałoby stopy zwrotu z krajowych aktywów z perspektywy światowych podmiotów.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito