drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia Alfa-plus.pl

A A A

Polityka aktywna rynkowo

Subfundusz OPERA Alfa-plus.pl wydzielony w ramach funduszu OPERA SFIO stosuje aktywną rynkowo politykę inwestycyjną, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Subfundusz dąży do osiągania zysków inwestycyjnych niezależnie od koniunktury.


Płynność

Polityka inwestycyjna subfunduszu pozwala łączyć elastyczność funduszu zamkniętego z płynnością funduszu otwartego.


Brak opłaty stałej za zarządzanie

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie. Towarzystwo pobiera wyłącznie wynagrodzenie od zysku – zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają Uczestnicy funduszu.

Minimalna wpłata

Ze względu na wysokość minimalnej wpłaty subfundusz ten przeznaczony jest dla zamożnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Charakter opłaty dystrybucyjnej

Opłata dystrybucyjna została podzielona na dwie części: zamiast jednej dużej stawki „na wejściu” pobierane są znacznie mniejsze stawki przy nabyciu oraz przy umorzeniu. Dzięki temu większa część środków pracuje dla Klienta. Dodatkowo, połowa opłaty za umorzenie nie trafia do TFI, ale zwiększa aktywa Funduszu, przynosząc korzyść tym Uczestnikom, którzy pozostają w subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito