drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia Universa.pl w likwidacji

A A A
OPERA Universa.pl jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu OPERA FIO, inwestującym głównie w akcje. Subfundusz nie stosuje benchmarku i jest nastawiony na absolutne stopy zwrotu.

Dopuszczalne kategorie lokat/Dywersyfikacja

OPERA Universa.pl oferuje dywersyfikację zarówno w ramach różnych klas aktywów (np. akcje, obligacje rządowe, obligacje komercyjne), jak i geograficzną (inwestycje w takich krajach jak: Japonia, Turcja, USA, Europa Środkowo - Wschodnia). Prawdopodobieństwo, że wszystkie w/w rynki i klasy aktywów zachowają się jednakowo jest znacznie niższe, a to oznacza, że aktywa OPERA Universa.pl w długim okresie powinny charakteryzować się niższą zmiennością (czyli ryzykiem) niż fundusze przywiązane tylko do jednego rynku/klasy aktywów.


Motywacja

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem składa się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego. Wysokość wynagrodzenia stałego stanowiącego znaczącą część wynagrodzenia za zarządzanie, w przeciwieństwie do wielu innych funduszy zarządzanych aktywnie, jest określona na niższym poziomie. Towarzystwo może także pobierać wynagrodzenie zmienne zależne od przekroczenia określonego poziomu zysku. Ten rodzaj wynagrodzenia jest czynnikiem motywującym zarządzającego subfunduszem do osiągania  zarówno w interesie uczestników, jak i własnym - jak najlepszych wyników subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito