drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Audytor

A A A
Roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych podlegają badaniu przez niezależnego audytora, natomiast półroczne - przeglądowi.

Zadaniem audytora jest dodatkowa - niezależna od towarzystwa i depozytariusza - kontrola poprawności wyceny, rzetelności prowadzenia ksiąg i zgodności działań z przepisami prawa.

Audytorem funduszy zarządzanych przez OPERA TFI S.A. jest BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem ewidencyjnym 3355.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito