drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Jak zainwestować?

A A A
Jednostki OPERA Universa.pl zbywane są każdego dnia roboczego. Aby rozpocząć inwestycję należy otworzyć Konto Uczestnika funduszu OPERA FIO, w ramach którego działa Universa.pl. W tym celu:
  • Zlecenie otwarcia Konta Uczestnika można złożyć w internecie za pośrednictwem systemu transakcyjnego fundusz.pl. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest nabywanie, umarzanie oraz zamiana jednostek uczestnictwa, minimalna wpłata to 500 zł. Szczegółowe zasady składania zleceń za pośrednictwem internetu dostępne są w Regulaminie (dostępny w zakładce Dokumenty).
  • Zlecenie otwarcia Konta Uczestnika można złożyć w Towarzystwie - w centrali w Warszawie lub w Biurach Regionalnych (zobacz kontakt). W przypadku zleceń otwarcia złożonych w Towarzystwie, minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 tys. złotych.
  • Rozpoczęcie inwestycji w OPERA Universa.pl wymaga jedynie dokonania wpłaty na indywidualny rachunek powiązany z Subfunduszem. 
Szczegółowe informacje o zasadach nabywania, umarzania i zamiany jednostek reguluje Statut, Prospekt informacyjny oraz Skrót prospektu funduszu OPERA FIO (dostępne w zakładce dokumenty), którego Subfunduszem jest OPERA Universa.pl.


W sprawie szczegółowych informacji na temat oferty OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prosimy o kontakt.

 

 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito