drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Aktualności

A A A
01
Marzec
2018

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 28.02.2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 368,42 PLN.

Komentarz zarządzającego:

Luty przyniósł największe spadki na warszawskiej giełdzie od kilkunastu miesięcy. W wyniku niekorzystnego otoczenia w postaci korekty na rynkach bazowych oraz czynników lokalnych WIG stracił w ciągu miesiąca ponad 6% ze swojej wartości. Tym razem jednak odwrotnie niż w poprzednich miesiącach najsłabsze były spółki duże z indeksu WIG20 (-7%) a ,,najlepsze’’ małe spółki reprezentujące sWIG80 (-3%). Taka charakterystyka wyprzedaży w połączeniu z bardzo dużymi obrotami podczas spadkowych sesji świadczy o realizacji zysków i skracaniu pozycji przez inwestorów zagranicznych. Być może więc mamy do czynienia z początkiem lepszej passy mniejszych spółek, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy znajdowały się w cieniu large capów. Argumentem ku temu jest opublikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakłada on budowę oszczędności emerytalnych Polaków poprzez odkładanie składek podstawowych i dodatkowych (odpowiednio 1,5% i 2,5% po stronie pracodawcy oraz 2% w obu przypadkach po stronie pracownika). Dodatkowo dopłaty powitalne oraz coroczne zapewni państwo dzięki czemu program zapewne będzie cieszył się powodzeniem wśród przyszłych emerytów. Dostarczy on także świeży kapitał na polski rynek akcji (głównie mniejszych podmiotów), który zrekompensuje z nadwyżką potencjalne odpływy związane z wciąż mglistą reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych.

 

W lutym spadki odnotowała większość indeksów sektorowych. Szczególnie słabo radziły sobie akcje państwowych spółek energetycznych po tym jak powrócił temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Partycypacja spółek giełdowych w jej finansowaniu nie podoba się mniejszościowym akcjonariuszom, którzy oczekują raczej od spółek utilities stabilności i przewidywalnych przepływów z tytułu dywidend zamiast realizacji ryzykownych przedsięwzięć forsowanych przez polityków. Podobnie słabo radziły sobie akcje PKN Orlen, który także pierwotnie wziąć udział w tym projekcie. W tym przypadku jednak rynek zelektryzowała informacja z końcówki miesiąca o planach połączenia największej polskiej firmy z konkurencyjnym Lotosem. Obie spółki mocno zyskiwały po tej informacji. PKN prawdopodobnie uniknie na razie konieczności udziału w finansowaniu elektrowni, akcjonariusze Lotosu otrzymają premię akwizycyjną a połączony podmiot będzie miał mniejszą konkurencję na rynku.

 

Zupełnie inne nastroje panują z kolei na rynku obligacji skarbowych. Ich rentowności zaliczyły w lutym mocny spadek na prawie całej długości krzywej (na 10-latkach o 18 punktów bazowych). Obligacje stały się bezpieczną przystanią w czasie spadków na giełdzie tym bardziej, że większość członków RPP spodziewa się stabilnych stóp procentowych w tym roku.

Podobne trendy zaobserwowaliśmy dla aktywów europejskich. Krzywa rentowności niemieckich obligacji przesunęła się w dół dla zapadalności powyżej 3 lat podczas gdy indeksy akcyjne notowały silne spadki. Pewnym czynnikiem ryzyka na kontynencie są zbliżające się wybory parlamentarne we Włoszech i perspektywa wygranej populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd oraz niestabilność polityczna w Niemczech.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w USA gdzie taniały zarówno akcje jak i obligacje. W przypadku tych pierwszych katalizatorem spadków były fundusze grające na spadek zmienności na S&P500. Indeks VIX obrazujący poziom zmienności zanotował 200-procentowy skok w ciągu dwóch sesji. Fundusze short volatility domykając i zabezpieczając pozycje na kontraktach terminowych przyspieszyły spadki. W następnych dniach rynek akcyjny odrobił większość strat a zmienność spadła choć wciąż jesteśmy poniżej poziomów ze stycznia.

Rentowności 10-letnich papierów amerykańskich zamknęły miesiąc na poziomie 2,86%, choć był moment gdy zbliżały się blisko 3%. Spadki na giełdzie nie spowodowały rotacji aktywów, którą zaobserwowaliśmy w Europie z kilku przyczyn. Amerykańska gospodarka jest w fazie silnej ekspansji- rosnące wynagrodzenia i rosnące zyski korporacji mogą skłonić FED do większej liczby podwyżek stóp niż zapowiadane na ten rok trzy cięcia. Dodatkowo obniżka podatków zwiększy deficyt budżetowy co negatywnie wpłynie na rynek długu. Z drugiej strony wyższe rentowności i niski kurs dolara mogą zwiększyć popyt na amerykańskie papiery ze strony inwestorów zagranicznych.

 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito