drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Aktualności

A A A
07
Czerwiec
2019

Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Działając na podstawie art. 5 ust. 6 statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1)        otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2)        stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;

3)        podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2019 r. i 2020 r. oraz  badania sprawozdań finansowych za lata 2019-2020 OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;

4)        zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenie Inwestorów zostanie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 (Budynek Centrum Królewska, 12 piętro).

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w siedzibie Towarzystwa świadectwo depozytowe dla certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Formularze zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz

 

Formularz pełnomocnictwa udzielonego przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz

- małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito