drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA TFI SA

A A A
01
Luty
2017

Wycena OPERA za 3 Grosze FIZ

Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 31 stycznia 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 276,15  PLN.


Komentarz zarządzającego:

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł zahamowanie znakomitej passy dolara oraz stabilizację rentowności amerykańskich obligacji. Benchmarkowe, pięcioletnie papiery zatrzymały się poniżej poziomu 2%, a krzywa dochodowości przesunęła się w górę tylko o 4-6bps. Dolar znalazł się natomiast pod jednoczesną presją z wielu źródeł. Protekcjonistyczna retoryka Białego Domu skłoniła rynek do rewizji wyceny ryzyka wojny walutowej i eskalacji barier handlowych. W serii komentarzy, prezydent Trump zarzucił największym partnerom gospodarczym manipulację kursami własnych walut. Zauważamy ponadto, że siła dolara w końcówce ubiegłego roku była oparta w znacznej mierze o zapowiedzi szybkiego zacieśniania polityki monetarnej przez FED. Ostatnie tygodnie przyniosły zachwianie wiary w skalę podwyżek stóp procentowych. Brak odważniejszych deklaracji ze strony FOMC może zatem stanowić kolejny cios dla amerykańskiej waluty. Indeks siły dolara w stosunku do koszyka walut (DXY) spadł poniżej psychologicznego poziomu 100 punktów.

 

Styczniowy handel na rozwiniętych rynkach akcyjnych przebiegał w atmosferze większego zawahania, a zarówno S&P 500 jak i DAX zakończyły miesiąc symbolicznymi wzrostami. Nie sprawdziły się scenariusze korekty zbiegającej się z inauguracją Donalda Trumpa. Uwagę przykuwa natomiast zachowanie rynków wschodzących: indeks MSCI Emerging Markets zakończył miesiąc niespełna 5-procentową zwyżką. Wbrew powszechnym obawom, udało się również zażegnać bezpośrednie niebezpieczeństwo kryzysu walutowego w Turcji. Lokalny bank centralny znacząco ograniczył krótkoterminową płynność, jednocześnie zdejmując nieco presji z długiego końca krzywej dochodowości. Po załamaniu z początku roku, ostatnie tygodnie przyniosły również odreagowanie tureckiej liry oraz meksykańskiego peso.

 

Na pozytywnym tle rynków wschodzących dodatkowo wyróżniła się warszawska GPW i złoty. Szeroki rynek mierzony indeksem WIG zyskał 6%, napędzany przede wszystkim przez komponenty indeksu WIG20. Zdecydowanie najsilniejszymi sektorami były spółki finansowe oraz surowcowe, odpowiadające w sumie za 80% wzrostów. Taka rotacja sektorowa jest charakterystyczna dla dojrzałej fazy cyklu. Wraz z ożywieniem gospodarczym i wzrostem cen surowców wraca inflacja, co skłania do zacieśniania polityki monetarnej. Środowisko rosnących stóp procentowych wpływa z kolei pozytywnie na marże odsetkowe i wyniki banków. Kluczowym pytaniem pozostaje, czy obecny cykl gospodarczy przebiegnie podobnie do tych obserwowanych w przeszłości, czy też niestandardowe działania banków centralnych doprowadzą do długookresowych zaburzeń.

 

Na koniec zwracamy uwagę na słabe zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. Mimo wielu gołębich wypowiedzi członków RPP, krzywa dochodowości podniosła się o 25-30pb m/m. Spread benchmarkowej obligacji 10-letniej do niemieckiego odpowiednika poszerzył się do 340 punktów bazowych. Jako jeden z powodów wskazujemy nową formułę aukcji papierów skarbowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, która poskutkowała większą podażą papierów na długim końcu krzywej dochodowości. Na rynek napłynęły również dane o inflacji, które wskazują na przyspieszający wzrost cen zarówno w Polsce, jak i w Europie. Spodziewamy się, że szczyt inflacji przypadnie na pierwszy kwartał 2017 (efekt wysokiej bazy), a następnie ulegnie ona pewnemu złagodzeniu.

 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito