drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA Za 3 Grosze FIZ

A A A
03
Kwiecień
2017

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 31.03.2017r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 309,31 PLN.

Komentarz zarządzającego:

W ostatniej części pierwszego kwartału obserwowaliśmy bardzo silne stłumienie oczekiwań inflacyjnych w Niemczech. Różnica między 5-letnią stopą wolną od ryzyka oraz rentownością papierów indeksowanych inflacją (tzw. 5y5y forward breakeven) zmalała w marcu do 1,53%. Oznacza to zniesienie około połowy ruchu zanotowanego w końcówce ubiegłego roku (z 1,20% na 1,80%). Źródeł takiego zjawiska upatrujemy w dwóch czynnikach. Po pierwsze, odczyty inflacji bazowej w strefie euro nadal nie wykazują istotnych oznak trwałej poprawy. Ponadto, obserwowaliśmy również korektę notowań cen ropy naftowej, która stanowiła dotychczas główną siłę napędową rynkowych oczekiwań. Notowania surowca spadły o 10% kwartał do kwartału, co uczyniło go jedną z najgorszych klas aktywów.

 

Sygnalizowana na początku miesiąca podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych została rzeczywiście zrealizowana w trakcie marcowego posiedzenia. FOMC utrzymał również swoje wcześniejsze wytyczne polityki pieniężnej, zakładające w sumie trzy (±1) podwyżki stóp w 2017. Amerykański rynek akcyjny od kilku tygodni znajduje się w konsolidacji pod maksymalnymi poziomami hossy. Dużą rolę odgrywa tutaj zachwianie strategii reflacyjnych. Po porażce Donalda Trumpa w Kongresie w kwestii reformy opieki zdrowotnej, pod znakiem zapytania stanęły również inne inicjatywy prezydenta, które do tej pory napędzały akcyjny optymizm.

 

Dużo lepiej radzą sobie rozwinięte rynki europejskie. DAX przekroczył poziom 12.300 punktów; udaną końcówkę miesiąca zaliczył również francuski CAC40 (+2,2%). Notowania obligacji skarbowych denominowanych w euro pozostawały stabilne, przy czym krzywa dochodowości uległa nieznacznemu spłaszczeniu.  Spread między papierami Francji i Niemiec uległ niewielkiemu obniżeniu i wynosi obecnie około 50bps. Silny pozostaje natomiast segment obligacji korporacyjnych o ratingu nieinwestycyjnym. Indeks Bloomberg High Yield Corporate Bond, skupiający papiery o zagregowanym ratingu BB-, zyskał w pierwszym kwartale 1,43%.

 

Początek wiosny był również szczególnie udany dla polskiej waluty oraz obligacji. Złoty istotnie umocnił się zarówno do dolara (+2,5%) jak i do euro (+1,4%). Po rekordowym odchyleniu względem Niemiec w ostatniej części lutego (363bps), polskie obligacje nadrobiły ponad 50 punktów bazowych. Benchmarkowe dziesięciolatki (DS0727) osiągnęły na koniec miesiąca rentowność 3,43%, podczas gdy papiery pięcioletnie zbliżyły się do poziomu 2,85%. Polska wpisała się w trend słabych danych o inflacji obserwowany u naszego zachodniego sąsiada. Wzrost CPI w ujęciu rocznym wyniósł zaledwie 2,0%, a w stosunku do ubiegłego miesiąca ceny zanotowały spadek o 0,1%.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito