drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA Za 3 Grosze FIZ

A A A
06
Kwiecień
2017

Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze FIZ

Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 

Ogłoszenie:

Działając na podstawie art. 5 ust. 6 statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1)   otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2)   stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;

3)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;

4)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;

5)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku;

6)    zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (Budynek Rondo 1, 29 piętro).

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w siedzibie Towarzystwa świadectwo depozytowe dla certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1636 ze zm.).

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Formularze pełnomocnictwa udzielonego przez:

- osobę fizyczną - pobierz
- osobę prawną - pobierz
- małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito