drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena - Seria A

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2006-12-29 2 410468.30 PLN -2.50 %spadek 59.86 %wzrost 105.23 %wzrost
2006-12-12 4 421005.46 PLN 2.09 %wzrost 63.97 %wzrost 110.50 %wzrost
2006-11-27 3 412397.99 PLN 2.92 %wzrost 60.62 %wzrost 106.20 %wzrost
2006-11-13 4 400681.61 PLN 5.74 %wzrost 56.05 %wzrost 100.34 %wzrost
2006-10-16 3 378918.58 PLN 9.55 %wzrost 47.58 %wzrost 89.46 %wzrost
2006-09-29 2 345888.76 PLN 3.23 %wzrost 34.71 %wzrost 72.94 %wzrost
2006-08-07 3 335054.33 PLN 8.83 %wzrost 30.49 %wzrost 67.53 %wzrost
2006-07-17 3 307871.76 PLN 1.46 %wzrost 19.91 %wzrost 53.94 %wzrost
2006-06-30 2 303435.76 PLN -15.02 %spadek 18.18 %wzrost 51.72 %wzrost
2006-05-04 3 357065.35 PLN 5.96 %wzrost 39.07 %wzrost 78.53 %wzrost
2006-04-11 3 336968.25 PLN 5.17 %wzrost 31.24 %wzrost 68.48 %wzrost
2006-03-31 2 320416.17 PLN 2.50 %wzrost 24.79 %wzrost 60.21 %wzrost
2006-02-28 3 312606.69 PLN 7.17 %wzrost 21.75 %wzrost 56.30 %wzrost
2006-02-13 3 291692.59 PLN -2.77 %spadek 13.60 %wzrost 45.85 %wzrost
2006-01-31 3 299990.51 PLN 16.84 %wzrost 16.84 %wzrost 50.00 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce
 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito