drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena - Seria A

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2007-12-28 2 229943.13 PLN -10.13 %spadek 12.04 %wzrost 129.30 %wzrost
2007-10-22 4 255859.03 PLN -3.17 %spadek 24.67 %wzrost 155.15 %wzrost
2007-09-28 2 264225.83 PLN -9.96 %spadek 28.74 %wzrost 163.49 %wzrost
2007-06-29 2 293465.89 PLN 0.52 %wzrost 42.99 %wzrost 192.65 %wzrost
2007-06-25 4 291950.40 PLN 5.23 %wzrost 42.25 %wzrost 191.14 %wzrost
2007-05-28 3 277449.04 PLN 1.81 %wzrost 35.19 %wzrost 176.68 %wzrost
2007-04-23 4 272517.49 PLN 10.94 %wzrost 32.78 %wzrost 171.76 %wzrost
2007-03-30 2 245643.65 PLN 14.33 %wzrost 19.69 %wzrost 144.96 %wzrost
2007-03-07 4 214850.45 PLN -2.46 %spadek 4.69 %wzrost 114.25 %wzrost
2007-02-15 5 220273.34 PLN 3.93 %wzrost 7.33 %wzrost 119.66 %wzrost
Split w stosunku 1 do 2
2007-01-29 4 423887.73 PLN 6.36 %wzrost 3.27 %wzrost 111.94 %wzrost
2007-01-09 3 398530.86 PLN -2.91 %spadek -2.91 %spadek 99.27 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce
 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito