drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2019-10-31 10 44147.90 PLN 3.93 %wzrost 4.60 %wzrost -55.85 %spadek
2019-09-30 10 42477.24 PLN 3.40 %wzrost 0.64 %wzrost -57.52 %spadek
2019-08-30 10 41079.65 PLN -1.50 %spadek -2.67 %spadek -58.92 %spadek
2019-07-31 10 41704.55 PLN 1.60 %wzrost -1.19 %spadek -58.30 %spadek
2019-06-28 10 41049.24 PLN 2.52 %wzrost -2.74 %spadek -58.95 %spadek
2019-05-31 10 40039.10 PLN -1.67 %spadek -5.13 %spadek -59.96 %spadek
2019-04-30 10 40718.74 PLN -0.35 %spadek -3.52 %spadek -59.28 %spadek
2019-03-29 10 40863.37 PLN -3.13 %spadek -3.18 %spadek -59.14 %spadek
2019-02-28 10 42183.27 PLN -0.32 %spadek -0.05 %spadek -57.82 %spadek
2019-01-31 10 42317.52 PLN 0.26 %wzrost 0.26 %wzrost -57.68 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito