drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2006-12-29 2 347866.45 PLN -2.20 %spadek 44.06 %wzrost 73.93 %wzrost
2006-12-12 4 355698.72 PLN 3.11 %wzrost 47.30 %wzrost 77.85 %wzrost
2006-11-27 3 344973.63 PLN 2.42 %wzrost 42.86 %wzrost 72.49 %wzrost
2006-11-13 4 336826.79 PLN 4.32 %wzrost 39.49 %wzrost 68.41 %wzrost
2006-10-16 3 322885.85 PLN 7.90 %wzrost 33.71 %wzrost 61.44 %wzrost
2006-09-29 2 299255.53 PLN 2.45 %wzrost 23.93 %wzrost 49.63 %wzrost
2006-08-07 3 292111.65 PLN 7.43 %wzrost 20.97 %wzrost 46.06 %wzrost
2006-07-17 3 271903.44 PLN 1.20 %wzrost 12.60 %wzrost 35.95 %wzrost
2006-06-30 2 268675.07 PLN -13.27 %spadek 11.26 %wzrost 34.34 %wzrost
2006-05-04 3 309774.94 PLN 4.58 %wzrost 28.28 %wzrost 54.89 %wzrost
2006-04-11 3 296217.18 PLN 4.30 %wzrost 22.67 %wzrost 48.11 %wzrost
2006-03-31 2 284005.27 PLN 1.48 %wzrost 17.61 %wzrost 42.00 %wzrost
2006-02-28 3 279865.41 PLN 4.29 %wzrost 15.90 %wzrost 39.93 %wzrost
2006-02-13 3 268357.82 PLN -2.36 %spadek 11.13 %wzrost 34.18 %wzrost
2006-01-31 3 274850.32 PLN 13.82 %wzrost 13.82 %wzrost 37.43 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito