drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2007-12-28 2 188785.46 PLN -9.21 %spadek 8.54 %wzrost 88.79 %wzrost
2007-10-22 4 207933.27 PLN -2.85 %spadek 19.55 %wzrost 107.93 %wzrost
2007-09-28 2 214029.49 PLN -9.02 %spadek 23.05 %wzrost 114.03 %wzrost
2007-06-29 2 235261.68 PLN 0.44 %wzrost 35.26 %wzrost 135.26 %wzrost
2007-06-25 4 234240.13 PLN 4.22 %wzrost 34.67 %wzrost 134.24 %wzrost
2007-05-28 3 224753.96 PLN 1.44 %wzrost 29.22 %wzrost 124.75 %wzrost
2007-04-23 4 221569.48 PLN 8.76 %wzrost 27.39 %wzrost 121.57 %wzrost
2007-03-30 2 203729.04 PLN 12.06 %wzrost 17.13 %wzrost 103.73 %wzrost
2007-03-07 4 181809.59 PLN -2.00 %spadek 4.53 %wzrost 81.81 %wzrost
2007-02-15 5 185511.14 PLN 3.27 %wzrost 6.66 %wzrost 85.51 %wzrost
Split w stosunku 1 do 2
2007-01-29 4 359264.42 PLN 5.94 %wzrost 3.28 %wzrost 79.63 %wzrost
2007-01-09 3 339115.15 PLN -2.52 %spadek -2.52 %spadek 69.56 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito