drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2018-12-28 10 42206.22 PLN -2.77 %spadek 8.46 %wzrost -57.79 %spadek
2018-11-30 10 43408.20 PLN 3.97 %wzrost 11.55 %wzrost -56.59 %spadek
2018-10-31 10 41748.84 PLN -3.95 %spadek 7.28 %wzrost -58.25 %spadek
2018-09-28 10 43466.55 PLN 5.48 %wzrost 11.70 %wzrost -56.53 %spadek
2018-08-31 10 41209.07 PLN -0.70 %spadek 5.89 %wzrost -58.79 %spadek
2018-07-31 10 41500.15 PLN 1.63 %wzrost 6.64 %wzrost -58.50 %spadek
2018-06-29 10 40836.30 PLN 1.09 %wzrost 4.94 %wzrost -59.16 %spadek
2018-05-30 10 40397.05 PLN -0.01 %spadek 3.81 %wzrost -59.60 %spadek
2018-04-30 10 40402.11 PLN 1.82 %wzrost 3.82 %wzrost -59.60 %spadek
2018-03-29 10 39678.46 PLN 1.38 %wzrost 1.96 %wzrost -60.32 %spadek
2018-02-28 10 39138.57 PLN -0.05 %spadek 0.57 %wzrost -60.86 %spadek
2018-01-31 10 39158.52 PLN 0.62 %wzrost 0.62 %wzrost -60.84 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito