drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2009-12-31 2 67852.08 PLN 11.59 %wzrost 4.74 %wzrost -32.15 %spadek
2009-09-30 2 60805.74 PLN -1.06 %spadek -6.13 %spadek -39.19 %spadek
2009-06-30 2 61456.19 PLN 0.53 %wzrost -5.13 %spadek -38.54 %spadek
2009-06-28 9 61129.50 PLN -9.65 %spadek -5.63 %spadek -38.87 %spadek
2009-06-09 4 67659.99 PLN 2.68 %wzrost 4.45 %wzrost -32.34 %spadek
2009-05-12 3 65893.85 PLN 26.45 %wzrost 1.72 %wzrost -34.11 %spadek
2009-03-31 2 52108.54 PLN -19.56 %spadek -19.56 %spadek -47.89 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2008  2007  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito