drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Wycena

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2017-12-29 10 38915.38 PLN -0.01 %spadek 2.78 %wzrost -61.08 %spadek
2017-11-30 10 38920.68 PLN -0.89 %spadek 2.79 %wzrost -61.08 %spadek
2017-10-31 10 39269.13 PLN 0.81 %wzrost 3.71 %wzrost -60.73 %spadek
2017-09-29 10 38953.76 PLN -0.43 %spadek 2.88 %wzrost -61.05 %spadek
2017-08-31 10 39121.90 PLN 0.86 %wzrost 3.32 %wzrost -60.88 %spadek
2017-07-31 10 38789.44 PLN -1.31 %spadek 2.45 %wzrost -61.21 %spadek
2017-06-30 10 39303.69 PLN 0.16 %wzrost 3.80 %wzrost -60.70 %spadek
2017-06-29 9 39241.58 PLN 2.34 %wzrost 3.64 %wzrost -60.76 %spadek
2017-05-31 10 38344.90 PLN -0.23 %spadek 1.27 %wzrost -61.66 %spadek
2017-04-28 10 38434.81 PLN -0.48 %spadek 1.51 %wzrost -61.57 %spadek
2017-03-31 10 38621.42 PLN 2.40 %wzrost 2.00 %wzrost -61.38 %spadek
2017-02-28 10 37717.27 PLN -0.23 %spadek -0.39 %spadek -62.28 %spadek
2017-01-31 10 37805.64 PLN -0.15 %spadek -0.15 %spadek -62.19 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9 Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito