drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Jak zainwestować

A A A
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty przeznaczony jest dla osób prawnych działających na rzecz dobra społecznego, czyli tzw. trzeciego sektora.

OPERA NGO SFIO jest funduszem otwartym, dzięki czemu organizacje pragnące zainwestować w Fundusz mogą nabywać jednostki uczestnictwa oraz je umarzać w trakcie trwania Funduszu. Formalności związane z nabyciem jednostek uczestnictwa ograniczone zostały do niezbędnego minimum:

1. Pierwsza wpłata:

 • Kwota
  Minimalna wartość pierwszej wpłaty wynosi 50 tys. złotych.
 • Zlecenie
  Pierwszego zbycia jednostek uczestnictwa Fundusz dokonuje na rzecz Klienta na podstawie pisemnego zlecenia, złożonego w siedzibie firmy
 • Termin złożenia zlecenia
  najpóźniej w Dniu Zbycia tj. drugim dniu roboczym tygodnia do godziny 18.00
 • Wpłata
  Środki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa muszą wpłynąć na rachunek Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień Zbycia
 • Numer rachunku do wpłat
  40 1050 0086 1000 0023 1364 2999
 • Bank
  ING Bank Śląski S.A.
 • Beneficjent
  OPERA NGO SFIO
 • Tytuł wpłaty
  Wpłata na jednostki Opera NGO SFIO, (nazwa podmiotu dokonującego wpłaty)

2. Kolejne wpłaty

Każda kolejna wpłata do OPERA NGO SFIO nie wymaga składania zlecenia nabycia, a jedynie dokonania przelewu zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Kwota
  Wartość każdej kolejnej wpłaty nie może być niższa niż 10 tys. złotych.
 • Wpłata
  Środki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa powinny zostać wysłane z rachunku Uczestnika i wpłynąć na rachunek Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień Zbycia
 • Numer rachunku do wpłat
  40 1050 0086 1000 0023 1364 2999
 • Bank
  ING Bank Śląski S.A.
 • Beneficjent
  OPERA NGO SFIO
 • Tytuł wpłaty
  Wpłata na jednostki Opera NGO SFIO, (nazwa podmiotu dokonującego wpłaty)

3. Wypłaty:

 • Kwota
  nie ma ograniczeń dotyczących wypłacanej kwoty. Jednak w przypadku, gdy w wyniku odkupienia wartość posiadanych przez Uczestnika jednostek spadnie poniżej 10 tys. zł Fundusz może postanowić o odkupieniu wszystkich, posiadanych przez Uczestnika jednostek.
 • Zlecenie
  odkupienia jednostek uczestnictwa Fundusz dokonuje na rzecz Uczestnika na podstawie pisemnego zlecenia.
 • Termin złożenia zlecenia
  nie później niż na 5 dni przed Dniem Odkupienia tj. drugim dniem roboczym tygodnia
 • Wypłata
  Fundusz dokonuje wypłaty środków pieniężnych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa nie wcześniej niż 2 dnia roboczego i nie później niż 3 dnia roboczego po Dniu Odkupienia.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito