drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Jak zainwestować?

A A A
Inwestycję w OPERA Beta-plus.pl (wcześniej: Eurogeddon) można rozpocząć na dwa sposoby:
  • Składając zlecenie otwarcia Konta Uczestnika w OPERA SFIO - w centrali w Warszawie (zobacz kontakt).
  • Składając zlecenie otwarcia Konta Uczestnika w OPERA SFIO w internecie za pośrednictwem systemu transakcyjnego fundusz.pl. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest nabywanie, umarzanie oraz zamiana jednostek uczestnictwa.

    Pierwsza i każda kolejna wpłata na OPERA Beta-plus.pl (wcześniej: Eurogeddon) wymaga jedynie dokonania przelewu na indywidualny rachunek powiązany z Subfunduszem (bez dodatkowych formalności).
Szczegółowe informacje o zasadach nabywania, umarzania i zamiany jednostek reguluje Statut, Prospekt informacyjny oraz Skrót prospektu informacyjnego funduszu OPERA SFIO, którego subfunduszem jest OPERA Beta-plus.pl (wcześniej: Eurogeddon). Szczegółowe zasady składania zleceń za pośrednictwem internetu dostępne są w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji przez internet i telefon (zapoznaj się z dokumentami).

W sprawie szczegółowych informacji na temat oferty OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. a w szczególności OPERA Beta-plus.pl prosimy o kontakt:

Elżbieta Kuna lub Gabriela Szymańska
tel. 22 379 11 10
e-mail: elzbieta.kuna@opera.pl lub gabriela.szymanska@opera.pl

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito