drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Opłaty

A A A
 • opłata wejściowa (dla równowartości w PLN)
  do 250 tys. 1,5%
  powyżej 250 tys. do 500 tys. 1%
  powyżej 500 tys. do 1 mln 0,5%
  powyżej 1 mln 0%
 • opłata za otwarcie Konta Uczestnika
  20 PLN pobierana jest tylko raz i tylko z jednego subfunduszu
 • wynagrodzenie za zarządzanie
  0%. - wynagrodzenie stałe
  25% od zysku pobierane na koniec każdego roku kalendarzowego. Rezerwa na opłatę od zysku naliczana jest przy każdej wycenie funduszu. W przypadku wzrostu wartości aktywów subfunduszu rezerwa jest zwiększana, a w przypadku spadku - rozwiązywana. Oznacza to, że publikowana przez nas wycena uwzględnia już rezerwę na opłatę od zysku (czyli na koniec roku lub w przypadku umorzenia jednostek Uczestnik "nie odczuwa" pobrania tej opłaty).
 • opłata wyjściowa
  1% (nie mniej niż 10 zł)
 • Szczegółowy poziom opłat określa Tabela Opłat dostępna w zakładce Dokumenty

Aktualności i ogłoszenia

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito