drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Polityka inwestycyjna Beta-plus.pl

A A A

Aktywa subfunduszu OPERA Beta-plus.pl są lokowane głównie w instrumenty udziałowe.

 

Łączny poziom zaangażowania na rynku akcji (wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje oraz indeksy giełdowe) wynosi co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu. Inwestycje mogą być dokonywane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

 

Subfundusz wykorzystuje szerokie spektrum dostępnych technik inwestycyjnych począwszy od prostego zakupu pojedynczego instrumentu na rynku kasowym, po złożone strategie opcyjne i arbitraż. Subfundusz może stosować dźwignię finansową.

 

Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne - ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Beta-plus.pl reguluje statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito