drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Jak zainwestować?

A A A
Inwestycję w OPERA Avista-plus.pl można rozpocząć na dwa sposoby:
  • Składając zlecenie otwarcia Konta Uczestnika w OPERA SFIO - w centrali w Warszawie (zobacz kontakt).
  • Składając zlecenie otwarcia Konta Uczestnika w OPERA SFIO w internecie za pośrednictwem systemu transakcyjnego fundusz.pl. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest nabywanie, umarzanie oraz zamiana jednostek uczestnictwa.

    Pierwsza i każda kolejna wpłata na OPERA Avista-plus.pl wymaga jedynie dokonania przelewu na indywidualny rachunek powiązany z Subfunduszem (bez dodatkowych formalności).
Szczegółowe informacje o zasadach nabywania, umarzania i zamiany jednostek reguluje Statut, Prospekt informacyjny oraz Skrót prospektu informacyjnego funduszu OPERA SFIO, którego subfunduszem jest OPERA Avista-plus.pl. Szczegółowe zasady składania zleceń za pośrednictwem internetu dostępne są w Regulaminie (w zakładce  Dokumenty).

W sprawie szczegółowych informacji na temat oferty OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prosimy o kontakt.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito