drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Parametry

A A A
  • rozpoczęcie działalności Subfunduszu 

17 kwietnia 2009 r.

  • czas trwania Subfunduszu

nieograniczony

  • minimalna wpłata

przez system transakcyjny fundusz.pl:

- równowartość 40 tys. EUR na Dzień Zbycia przypadający na Dzień Wyceny - dla osoby fizycznej; 
- 10 tys. PLN - dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

bezpośrednio w Towarzystwie
- 200 tys. PLN

  • płynność

jednostki uczestnictwa mogą być nabywane i umarzane na podstawie wyceny w trzecim dniu roboczym tygodnia.

przy nabyciu, wpłata musi zostać zaksięgowana w przeddzień dnia wyceny.

przy umorzeniu, zlecenie musi zostać przyjęte na 2 dni robocze przed dniem wyceny.

W przeciwnym wypadku operacje te zostaną zrealizowane w kolejnym dniu wyceny.

  • Dni Wyceny 2019 (w których następuje zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa) – jest to każdy 3 dzień roboczy tygodnia wraz z poniższymi wyjątkami, wynikającymi z art. 3 pkt 11 lit. f) statutu funduszu OPERA SFIO: 

-              4 stycznia   

-              23,25 kwietnia

-              2 maja

-              12,14 listopada

-              20,27 grudnia

  • depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A.

  • numer rachunku do wpłat bezpośrednich 

69 1050 0086 1000 0023 4004 3161

  • agent transferowy
ProService Finteco Agent Transferowy Sp. z o.o

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito