drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Aktualności

A A A
13
Czerwiec
2022

Zgromadzenie Inwestorów OPERA PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Działając na podstawie art. 5 ust. 6 statutu OPERA PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;
3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Funduszu, o treści zgodnej z oświadczeniem Towarzystwa o zmianie statutu Funduszu z dnia 13 czerwca 2022 r. (Rep A. nr 5750/2022);
4) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych;
5) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Treść oświadczenia Towarzystwa o zmianie statutu Funduszu z dnia 13 czerwca 2022 r. (Rep A. nr 5750/2022) stanowi załącznik nr 1 (pobierz) do niniejszego ogłoszenia.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142 (Budynek Centrum Królewska, 12 piętro).
Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji, prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Formularze zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz

 

Formularz pełnomocnictwa udzielonego przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito