drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Audytor

A A A
Roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych podlegają badaniu przez niezależnego audytora, natomiast półroczne - przeglądowi.

Zadaniem audytora jest dodatkowa - niezależna od towarzystwa i depozytariusza - kontrola poprawności wyceny, rzetelności prowadzenia ksiąg i zgodności działań z przepisami prawa.

Audytorem funduszy zarządzanych przez OPERA TFI S.A. jest PKF Consult z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem ewidencyjnym 477.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito