drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Asset Management

A A A
Usługa asset management w OPERA jest skierowana do Klientów zainteresowanych indywidualnie ustaloną strategią inwestycyjną, dla których inwestycja w fundusz inwestycyjny, nie spełnia wymogów, ze względu na profil ryzyka, horyzont inwestycyjny bądź płynność inwestycji.

To, co odróżnia asset management w OPERA od innych na rynku, to zakres podejmowanych decyzji wynikający z naszej filozofii inwestycyjnej. Zarządzający OPERA nie ograniczają się tylko do selekcji akcji na danym rynku, jak to ma miejsce w przypadku portfeli akcyjnych, czy obligacji w przypadku portfeli dłużnych. My zarządzamy czymś znacznie ważniejszym: wyborem rynków i klas aktywów (akcje polskie, akcje zagraniczne, instrumenty dłużne
i zagraniczne, towary, waluty). Wykorzystujemy także krótką sprzedaż.

W przypadku OPERA to zarządzający podejmują decyzje, czy w danym momencie optymalna jest inwestycja w akcje, towary czy obligacje, oraz czy lepiej inwestować w Polsce, czy za granicą, na rynkach dojrzałych czy rozwijających się. W przypadku zdecydowanej większości innych produktów inwestycyjnych  tego typu decyzjami obarczani są sami Inwestorzy. Innymi słowy nasza filozofia to aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych w skali globalnej. W długim terminie poprawia to zdecydowanie wyniki inwestycyjne
i jednocześnie ogranicza ryzyko zarządzanego portfela.
  • Współpracujemy z Klientami, dla których zarządzamy portfelami o wartości minimum 5 mln złotych
  • Bazując na długoletnim doświadczeniu, przygotowujemy dla naszych Klientów indywidualne strategie, uwzględniając oczekiwaną stopę zwrotu oraz poziom ryzyka, jaki Klient jest skłonny zaakceptować
  • Bierzemy pod uwagę horyzont inwestycyjny oraz oczekiwaną płynność inwestycji
  • Uwzględniamy indywidualne preferencje i ograniczenia inwestycyjne związane
    np. z piastowanym przez Klienta stanowiskiem
Przykładowe strategie inwestycyjne oferowane w ramach OPERA Asset Management:
Zarządzanie indywidualnymi portfelami prowadzone przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito