drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia Avista.pl w likwidacji

A A A

Polityka aktywnej alokacji

OPERA Avista.pl jest subfunduszem papierów dłużnych wydzielonym w ramach OPERA FIO, który aktywnie zarządza powierzonymi środkami:

  • subfundusz ma możliwość skoncentrowania swoich inwestycji w bezpiecznych i płynnych papierach dłużnych – bonach skarbowych i obligacjach państw o najwyższej wiarygodności.
  • elastyczne limity inwestycyjne dają OPERA Avista.pl potencjał czerpania zysków z obligacji państw rozwijających się (emerging markets) oraz papierów komercyjnych, które jak pokazuje doświadczenie, po okresach dekoniunktury, jako pierwsze zyskują na wartości.

Bardzo niskie wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie zostało ustalone na poziomie zaledwie 0,3% wartości aktywów netto rocznie. Jest to jedno z najniższych na polskim rynku wynagrodzeń za zarządzanie funduszem obligacyjnym.


Brak Opłaty za Zbycie

Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszu OPERA Avista.pl na rzecz uczestnika.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito