drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia Equilibrium.pl w likwidacji

A A A

OPERA Equilibrium.pl to subfundusz zrównoważony wydzielony w ramach OPERA FIO, który może inwestować zarówno do 100% wartości aktywów w instrumenty dłużne, jak i do 70% w akcje.

 

W ramach subfunduszu jest realizowana polityka aktywnego zarządzania - stopień zaangażowania
w poszczególne kategorie lokat w ramach subfunduszu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.


Motywacja

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem składa się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego. Wysokość wynagrodzenia stałego stanowiącego znaczącą część wynagrodzenia za zarządzanie, w przeciwieństwie do wielu innych funduszy zarządzanych aktywnie, jest określona na niższym poziomie. Towarzystwo może także pobierać wynagrodzenie zmienne zależne od przekroczenia określonego poziomu zysku. Ten rodzaj wynagrodzenia jest czynnikiem motywującym zarządzającego subfunduszem do osiągania  zarówno w interesie uczestników, jak i własnym - jak najlepszych wyników subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito