drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Jak zainwestować?

A A A
Jednostki OPERA Equilibrium.pl zbywane są każdego dnia roboczego. Aby rozpocząć inwestycję należy otworzyć Konto Uczestnika funduszu OPERA FIO, w ramach którego działa Equilibrium.pl. W tym celu:
  • Zlecenie otwarcia Konta Uczestnika można złożyć w internecie za pośrednictwem systemu transakcyjnego fundusz.pl. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest nabywanie, umarzanie oraz zamiana jednostek uczestnictwa, minimalna wpłata to 500 zł.
  • Zlecenie otwarcia Konta Uczestnika można złożyć w Towarzystwie - w centrali w Warszawie lub w Biurach Regionalnych (zobacz kontakt). W przypadku zleceń otwarcia złożonych w Towarzystwie, minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 tys. złotych.
  • Rozpoczęcie inwestycji w OPERA Equilibrium.pl wymaga jedynie dokonania wpłaty na indywidualny rachunek powiązany z Subfunduszem.
Szczegółowe informacje o zasadach nabywania, umarzania i zamiany jednostek reguluje Statut, Prospekt Informacyjny oraz Skrót Prospektu funduszu OPERA FIO (dostępne w zakładce Dokumenty), którego Subfunduszem jest OPERA Equilibrium.pl.

 

W sprawie szczegółowych informacji na temat oferty OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prosimy o kontakt.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito