drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia OPERA NGO SFIO w likwidacji

A A A

Fundusz OPERA NGO SFIO powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, tj. osobach prawnych działających na rzecz dobra społecznego, w tym w szczególności fundacjach, stowarzyszeniach, stowarzyszeniach kultury fizycznej, związkach sportowych, osobach prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, izbach gospodarczych, izbach rzemieślniczych oraz szkołach wyższych.

Idea utworzenia funduszu OPERA NGO zrodziła się w środowisku organizacji pozarządowych, a przyświecała jej potrzeba stworzenia wehikułu inwestycyjnego pozwalającego osiągać stopy zwrotu wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

OPERA TFI zostało wybrane do stworzenia oraz zarządzania odpowiednim funduszem, dedykowanym III sektorowi, przez komisję ekspertów powołaną przez środowisko organizacji pozarządowych spośród licznego grona towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm typu asset management. 
Zapoznaj się ze sprawozdaniem komisji niezależnych ekspertów 
  Pobierz (117KB)


Na 31.12.2018 r. Opera NGO SFIO mogła poszczycić się konkurencyjnymi wynikami na tle branży, gdzie w swej kategorii jest zarówno na 1 miejscu w przedziale 36 miesięcznym jak i 12 miesięcznym, a w ostatnich dwóch latach osiągała wyniki dwucyfrowe (powyżej 20%) – źródło: analizy.pl.Fundusz OPERA NGO czerpie ze sprawdzonych rozwiązań. Należą do nich m.in.:

  • szerokie dopuszczalne spektrum inwestycyjne (akcje notowane na GPW, akcje niepubliczne i udziały - projekty private equity, zagraniczne rynki akcji, waluty obce, instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne oparte na w/w aktywach bazowych);
  • strategia inwestycyjna funduszu oparta na aktywnym zarządzaniu - fundusz może nie tylko kupować poszczególne instrumenty finansowe, ale również zajmować pozycje krótkie (gra na spadki). Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków (tj. wyższych od benchmarku).
  • zarządzający funduszem wykorzystują wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż;
  • atrakcyjny i motywacyjny poziom opłat - brak opłat za nabycie i zbycie jednostek uczestnictwa, rozsądny poziom wynagrodzenia stałego (do 1,5%) oraz  zmiennego (pobieranego jako część zysku), mająca charakter motywacyjny dla Towarzystwa zarządzającego funduszem – wynagrodzenie zmienne pobierane jest jako udział (10%) w wypracowanym zysku;
  • Rada Inwestorów - jest to organ pozwalający uczestnikom funduszu sprawować kontrolę nad powierzonymi środkami;


Więcej informacji na temat Rady Inwestorów dostępne 
tutaj.

 

Ponadto OPERA TFI charakteryzuje się:

  • niezależnością od grup bankowych/ubezpieczeniowych - oznacza to przede wszystkim brak konfliktów interesów występujących w dużych organizacjach oraz minimalizację obciążeń biurokratycznych i pozamerytorycznych osób zarządzających funduszem, dzięki czemu proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest efektywny i elastyczny. Niezależność od dużych instytucji finansowych wiąże się również z całkowitą swobodą wyboru współpracujących instytucji finansowych;

 

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące funduszu OPERA NGO w dziale FAQ

Zachęcamy również do 
kontaktu z nami - z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito