drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia

A A A
Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków, a nie względnych, tj. wyższych od benchmarku (np. WIG20). Taka konstrukcja powoduje, że Fundusz nie jest "przywiązany" do żadnego z rynków, a tym samym osiągane wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji i nie są jedynie biernym obrazem koniunktury na krajowym rynku akcji, jak to ma miejsce w przypadku większości funduszy i portfeli zarządzanych przez firmy typu asset management

Fundusz stosuje politykę aktywnego zarządzania - w zależności od oceny sytuacji na poszczególnych rynkach może nie tylko kupować poszczególne instrumenty finansowe, ale również otwierać tzw. pozycje krótkie (pozycja krótka, zwana potocznie "grą na zniżkę", jest przeciwieństwem kupna - przynosi zyski w przypadku spadku cen albo straty w przypadku wzrostu cen instrumentów) 

Fundusz wykorzystuje szeroką gamę dostępnych technik inwestycyjnych - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż; dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów aktywów).

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito