drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Aktualności

A A A
26
Październik
2022

Zgromadzenie Inwestorów OPERA Za 3 Grosze FIZ


Ogłoszenie:

 Działając na podstawie art. 5 ust. 6 statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

 1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;
 
3) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Zgromadzenia Inwestorów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok        2022 OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;

4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r. i 2023 r. oraz badania sprawozdań finansowych za lata 2022-2023 OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;

 5) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142 (Budynek Centrum Królewska, 12 piętro).

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w siedzibie Towarzystwa świadectwo depozytowe dla certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Formularze zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz


 

Formularz pełnomocnictwa udzielonego przez:

- osobę fizyczną - pobierz

- osobę prawną - pobierz

- małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito