drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Aktualności

A A A
23
Listopad
2023

Informacja likwidatora Opera Dom Maklerski

Informacja likwidatora Opera Dom Maklerski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Działając w imieniu Opera Dom Maklerski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Opera DM”) uprzejmie wyjaśniam co następuje:
  1. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 lipca 2023 r. Opera Dom Maklerski sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji;
  2. na mocy postanowień art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 66 z późn. zm.), zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej posiadane przez Opera DM wygasło 30 października 2023;
  3. Opera DM nie jest już członkiem GPW w Warszawie ani uczestnikiem odpowiednio KDPW S.A. oraz KDPW_CCP;
  4. dnia 31 października 2023 NZW dokonało zmiany firmy spółki na Opera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, która to zmiana została zgłoszona do KRS dnia 2 listopada 2023 i będzie używana od momentu jej ukonstytuowania – tj. dokonania stosownego wpisu w KRS.

Ewa Gnatowska
Likwidator

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito