drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Aktualności

A A A
09
Kwiecień
2024

Zgromadzenie Inwestorów Opera PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie:

W dniu 9 kwietnia 2024 roku działając na podstawie art. 5 ust. 6 statutu OPERA PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1)       otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2)       stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;

3)       rozpatrzenie sprawozdania finansowego OPERA PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku;

4)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPERA PI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku;

5)       zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (Intraco, 30 piętro).

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie  albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji, prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito