drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Aktualności

A A A
24
Czerwiec
2005
Zgodnie z art. 2 ust. 6 pkt a) statutu funduszu OPERA FNP SFIO księgi funduszu zostały otwarte na dzień 23 czerwca 2005r. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WAN/JU) na dzień wyceny 23 czerwca 2005r. wyniosła 100181,08 zł.
14
Czerwiec
2005
W dniu 7 czerwca 2005 roku OPERA TFI S.A. podpisało umowę z Deloitte&Touche Audit Services Sp. z o.o., wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem ewidencyjnym 73.
09
Czerwiec
2005
W wyniku trwających w dniach 2-8 czerwca 2005 r. zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu OPERA FNP SFIO zgromadzono wpłaty w wysokości przekraczającej 100 mln zł. W związku z powyższym osiągnięta została minimalna wielkość wpłat do funduszu
01
Czerwiec
2005
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa OPERA FNP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przypada w dniu 2 czerwca 2005 roku. Przyjmowanie zapisów potrwa do dnia 8 czerwca 2005 roku.
18
Maj
2005
W dniu 17 maja 2005 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła firmie OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgody na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi
1  poprzednia  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito