drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.

A A A
OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., który wchodzi w skład grupy OPERA, rozpoczął działalność w lutym 2006 roku, a 31 października 2006 roku uzyskał licencję na prowadzenie działalności maklerskiej. Od 27 lutego 2007 r. OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. pełni funkcję agenta transferowego dla funduszu OPERA NGO SFIO. W dniu 9 marca 2007 roku OPERA Dom Maklerski Sp.z o.o. rozpoczął działalność operacyjną na GPW, jako członek Giełdy. Od 12 sierpnia 2007 roku rozpoczął świadczenie usług wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach swojej działalności OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. oferuje:
  • kompleksową obsługę firm planujących wejście na giełdę (transakcje IPO)
  • pełną obsługę procesu emisji obligacji
  • usługi brokerskie, jako członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pierwszy w Polsce członek giełdy Eurex.
  • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa;

  • usługi świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
  • usługi świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;


OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000251574, NIP 1070004328, kapitał zakładowy w wysokości 9 174 800,00 zł w pełni opłacony.


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito