drukuj
drukuj
 
                                    

Wycena DB Fund Globalny Zrównoważony w likwidacji

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działania 5
2021-05-12 6 6.30 PLN -15.78 %spadek -17.43 %spadek -37.00 %spadek
2021-05-12 7.48 PLN -0.66 %spadek -1.97 %spadek -25.20 %spadek
2021-05-11 7.53 PLN -0.79 %spadek -1.31 %spadek -24.70 %spadek
2021-05-10 7.59 PLN 0.13 %wzrost -0.52 %spadek -24.10 %spadek
2021-05-07 7.58 PLN -0.13 %spadek -0.66 %spadek -24.20 %spadek
2021-05-06 7.59 PLN 0.80 %wzrost -0.52 %spadek -24.10 %spadek
2021-05-05 7.53 PLN 0.13 %wzrost -1.31 %spadek -24.70 %spadek
2021-05-04 7.52 PLN -0.53 %spadek -1.44 %spadek -24.80 %spadek
2021-04-30 7.56 PLN -0.53 %spadek -0.92 %spadek -24.40 %spadek
2021-04-29 7.60 PLN 0.80 %wzrost -0.39 %spadek -24.00 %spadek
2021-04-28 7.54 PLN 0.27 %wzrost -1.18 %spadek -24.60 %spadek
2021-04-27 7.52 PLN 0.27 %wzrost -1.44 %spadek -24.80 %spadek
2021-04-26 7.50 PLN -0.53 %spadek -1.70 %spadek -25.00 %spadek
2021-04-23 7.54 PLN -0.26 %spadek -1.18 %spadek -24.60 %spadek
2021-04-22 7.56 PLN 0.27 %wzrost -0.92 %spadek -24.40 %spadek
2021-04-21 7.54 PLN -0.26 %spadek -1.18 %spadek -24.60 %spadek
2021-04-20 7.56 PLN -1.18 %spadek -0.92 %spadek -24.40 %spadek
2021-04-19 7.65 PLN 0.66 %wzrost 0.26 %wzrost -23.50 %spadek
2021-04-16 7.60 PLN 0.40 %wzrost -0.39 %spadek -24.00 %spadek
2021-04-15 7.57 PLN -0.26 %spadek -0.79 %spadek -24.30 %spadek
2021-04-14 7.59 PLN 0.40 %wzrost -0.52 %spadek -24.10 %spadek
2021-04-13 7.56 PLN 0.27 %wzrost -0.92 %spadek -24.40 %spadek
2021-04-12 7.54 PLN 0.40 %wzrost -1.18 %spadek -24.60 %spadek
2021-04-09 7.51 PLN 0.00 %wzrost -1.57 %spadek -24.90 %spadek
2021-04-08 7.51 PLN -0.27 %spadek -1.57 %spadek -24.90 %spadek
2021-04-07 7.53 PLN 0.40 %wzrost -1.31 %spadek -24.70 %spadek
2021-04-06 7.50 PLN 0.40 %wzrost -1.70 %spadek -25.00 %spadek
2021-04-01 7.47 PLN 0.40 %wzrost -2.10 %spadek -25.30 %spadek
2021-03-31 7.44 PLN 0.00 %wzrost -2.49 %spadek -25.60 %spadek
2021-03-30 7.44 PLN 0.13 %wzrost -2.49 %spadek -25.60 %spadek
2021-03-29 7.43 PLN 0.95 %wzrost -2.62 %spadek -25.70 %spadek
2021-03-26 7.36 PLN -0.14 %spadek -3.54 %spadek -26.40 %spadek
2021-03-25 7.37 PLN -0.27 %spadek -3.41 %spadek -26.30 %spadek
2021-03-24 7.39 PLN -0.67 %spadek -3.15 %spadek -26.10 %spadek
2021-03-23 7.44 PLN -0.13 %spadek -2.49 %spadek -25.60 %spadek
2021-03-22 7.45 PLN -0.53 %spadek -2.36 %spadek -25.50 %spadek
2021-03-19 7.49 PLN -0.13 %spadek -1.83 %spadek -25.10 %spadek
2021-03-18 7.50 PLN 0.40 %wzrost -1.70 %spadek -25.00 %spadek
2021-03-17 7.47 PLN -0.80 %spadek -2.10 %spadek -25.30 %spadek
2021-03-16 7.53 PLN -0.79 %spadek -1.31 %spadek -24.70 %spadek
2021-03-15 7.59 PLN 0.66 %wzrost -0.52 %spadek -24.10 %spadek
2021-03-12 7.54 PLN -0.40 %spadek -1.18 %spadek -24.60 %spadek
2021-03-11 7.57 PLN -0.13 %spadek -0.79 %spadek -24.30 %spadek
2021-03-10 7.58 PLN 0.40 %wzrost -0.66 %spadek -24.20 %spadek
2021-03-09 7.55 PLN 0.80 %wzrost -1.05 %spadek -24.50 %spadek
2021-03-08 7.49 PLN 0.00 %wzrost -1.83 %spadek -25.10 %spadek
2021-03-05 7.49 PLN 0.27 %wzrost -1.83 %spadek -25.10 %spadek
2021-03-04 7.47 PLN -1.84 %spadek -2.10 %spadek -25.30 %spadek
2021-03-03 7.61 PLN 0.00 %wzrost -0.26 %spadek -23.90 %spadek
2021-03-02 7.61 PLN 1.06 %wzrost -0.26 %spadek -23.90 %spadek
2021-03-01 7.53 PLN 0.27 %wzrost -1.31 %spadek -24.70 %spadek
2021-02-26 7.51 PLN -0.92 %spadek -1.57 %spadek -24.90 %spadek
2021-02-25 7.58 PLN 0.26 %wzrost -0.66 %spadek -24.20 %spadek
2021-02-24 7.56 PLN -0.53 %spadek -0.92 %spadek -24.40 %spadek
2021-02-23 7.60 PLN -0.78 %spadek -0.39 %spadek -24.00 %spadek
2021-02-22 7.66 PLN -0.13 %spadek 0.39 %wzrost -23.40 %spadek
2021-02-19 7.67 PLN -0.52 %spadek 0.52 %wzrost -23.30 %spadek
2021-02-18 7.71 PLN 0.00 %wzrost 1.05 %wzrost -22.90 %spadek
2021-02-17 7.71 PLN 0.39 %wzrost 1.05 %wzrost -22.90 %spadek
2021-02-16 7.68 PLN 0.66 %wzrost 0.66 %wzrost -23.20 %spadek
2021-02-15 7.63 PLN -0.26 %spadek 0.00 %wzrost -23.70 %spadek
2021-02-12 7.65 PLN 0.00 %wzrost 0.26 %wzrost -23.50 %spadek
2021-02-11 7.65 PLN -0.13 %spadek 0.26 %wzrost -23.50 %spadek
2021-02-10 7.66 PLN -0.26 %spadek 0.39 %wzrost -23.40 %spadek
2021-02-09 7.68 PLN 0.13 %wzrost 0.66 %wzrost -23.20 %spadek
2021-02-08 7.67 PLN 0.13 %wzrost 0.52 %wzrost -23.30 %spadek
2021-02-05 7.66 PLN 0.52 %wzrost 0.39 %wzrost -23.40 %spadek
2021-02-04 7.62 PLN 0.13 %wzrost -0.13 %spadek -23.80 %spadek
2021-02-03 7.61 PLN 0.13 %wzrost -0.26 %spadek -23.90 %spadek
2021-02-02 7.60 PLN -0.26 %spadek -0.39 %spadek -24.00 %spadek
2021-02-01 7.62 PLN 0.00 %wzrost -0.13 %spadek -23.80 %spadek
2021-01-29 7.62 PLN 0.66 %wzrost -0.13 %spadek -23.80 %spadek
2021-01-28 7.57 PLN -0.79 %spadek -0.79 %spadek -24.30 %spadek
2021-01-27 7.63 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost -23.70 %spadek
2021-01-26 7.63 PLN -0.26 %spadek 0.00 %wzrost -23.70 %spadek
2021-01-25 7.65 PLN 0.00 %wzrost 0.26 %wzrost -23.50 %spadek
2021-01-22 7.65 PLN -0.65 %spadek 0.26 %wzrost -23.50 %spadek
2021-01-21 7.70 PLN -0.13 %spadek 0.92 %wzrost -23.00 %spadek
2021-01-20 7.71 PLN -0.39 %spadek 1.05 %wzrost -22.90 %spadek
2021-01-19 7.74 PLN 1.04 %wzrost 1.44 %wzrost -22.60 %spadek
2021-01-18 7.66 PLN -0.78 %spadek 0.39 %wzrost -23.40 %spadek
2021-01-15 7.72 PLN 0.00 %wzrost 1.18 %wzrost -22.80 %spadek
2021-01-14 7.72 PLN -0.13 %spadek 1.18 %wzrost -22.80 %spadek
2021-01-13 7.73 PLN -0.39 %spadek 1.31 %wzrost -22.70 %spadek
2021-01-12 7.76 PLN -0.89 %spadek 1.70 %wzrost -22.40 %spadek
2021-01-11 7.83 PLN -0.13 %spadek 2.62 %wzrost -21.70 %spadek
2021-01-08 7.84 PLN 1.16 %wzrost 2.75 %wzrost -21.60 %spadek
2021-01-07 7.75 PLN 0.78 %wzrost 1.57 %wzrost -22.50 %spadek
2021-01-05 7.69 PLN 0.13 %wzrost 0.79 %wzrost -23.10 %spadek
2021-01-04 7.68 PLN 0.66 %wzrost 0.66 %wzrost -23.20 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. 
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.
6 Wycena na dzień otwarcia likwidacji funduszu.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito