drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2023-05-05 4.64 PLN 1.31 %wzrost 4.50 %wzrost -53.60 %spadek
2023-05-04 4.58 PLN -0.87 %spadek 3.15 %wzrost -54.20 %spadek
2023-05-02 4.62 PLN -1.07 %spadek 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-04-28 4.67 PLN 0.21 %wzrost 5.18 %wzrost -53.30 %spadek
2023-04-27 4.66 PLN 0.87 %wzrost 4.95 %wzrost -53.40 %spadek
2023-04-26 4.62 PLN -0.65 %spadek 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-04-25 4.65 PLN 0.43 %wzrost 4.73 %wzrost -53.50 %spadek
2023-04-24 4.63 PLN -1.28 %spadek 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-04-21 4.69 PLN 0.21 %wzrost 5.63 %wzrost -53.10 %spadek
2023-04-20 4.68 PLN 0.65 %wzrost 5.41 %wzrost -53.20 %spadek
2023-04-19 4.65 PLN -0.21 %spadek 4.73 %wzrost -53.50 %spadek
2023-04-18 4.66 PLN 0.22 %wzrost 4.95 %wzrost -53.40 %spadek
2023-04-17 4.65 PLN 0.43 %wzrost 4.73 %wzrost -53.50 %spadek
2023-04-14 4.63 PLN 1.76 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-04-13 4.55 PLN 0.66 %wzrost 2.48 %wzrost -54.50 %spadek
2023-04-12 4.52 PLN -0.66 %spadek 1.80 %wzrost -54.80 %spadek
2023-04-11 4.55 PLN 0.44 %wzrost 2.48 %wzrost -54.50 %spadek
2023-04-06 4.53 PLN 1.34 %wzrost 2.03 %wzrost -54.70 %spadek
2023-04-05 4.47 PLN -1.54 %spadek 0.68 %wzrost -55.30 %spadek
2023-04-04 4.54 PLN -1.09 %spadek 2.25 %wzrost -54.60 %spadek
2023-04-03 4.59 PLN 2.68 %wzrost 3.38 %wzrost -54.10 %spadek
2023-03-31 4.47 PLN -0.22 %spadek 0.68 %wzrost -55.30 %spadek
2023-03-30 4.48 PLN 1.36 %wzrost 0.90 %wzrost -55.20 %spadek
2023-03-29 4.42 PLN -1.12 %spadek -0.45 %spadek -55.80 %spadek
2023-03-28 4.47 PLN 2.05 %wzrost 0.68 %wzrost -55.30 %spadek
2023-03-27 4.38 PLN -2.67 %spadek -1.35 %spadek -56.20 %spadek
2023-03-24 4.50 PLN -0.22 %spadek 1.35 %wzrost -55.00 %spadek
2023-03-23 4.51 PLN 2.50 %wzrost 1.58 %wzrost -54.90 %spadek
2023-03-22 4.40 PLN 0.23 %wzrost -0.90 %spadek -56.00 %spadek
2023-03-21 4.39 PLN 1.86 %wzrost -1.13 %spadek -56.10 %spadek
2023-03-20 4.31 PLN -1.15 %spadek -2.93 %spadek -56.90 %spadek
2023-03-17 4.36 PLN -0.46 %spadek -1.80 %spadek -56.40 %spadek
2023-03-16 4.38 PLN -0.45 %spadek -1.35 %spadek -56.20 %spadek
2023-03-15 4.40 PLN -0.90 %spadek -0.90 %spadek -56.00 %spadek
2023-03-14 4.44 PLN -0.67 %spadek 0.00 %wzrost -55.60 %spadek
2023-03-13 4.47 PLN -1.11 %spadek 0.68 %wzrost -55.30 %spadek
2023-03-10 4.52 PLN -1.09 %spadek 1.80 %wzrost -54.80 %spadek
2023-03-09 4.57 PLN -0.65 %spadek 2.93 %wzrost -54.30 %spadek
2023-03-08 4.60 PLN -0.22 %spadek 3.60 %wzrost -54.00 %spadek
2023-03-07 4.61 PLN 0.22 %wzrost 3.83 %wzrost -53.90 %spadek
2023-03-06 4.60 PLN 0.88 %wzrost 3.60 %wzrost -54.00 %spadek
2023-03-03 4.56 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost -54.40 %spadek
2023-03-02 4.56 PLN -1.08 %spadek 2.70 %wzrost -54.40 %spadek
2023-03-01 4.61 PLN 2.44 %wzrost 3.83 %wzrost -53.90 %spadek
2023-02-28 4.50 PLN 0.22 %wzrost 1.35 %wzrost -55.00 %spadek
2023-02-27 4.49 PLN 0.22 %wzrost 1.13 %wzrost -55.10 %spadek
2023-02-24 4.48 PLN 0.22 %wzrost 0.90 %wzrost -55.20 %spadek
2023-02-23 4.47 PLN 0.22 %wzrost 0.68 %wzrost -55.30 %spadek
2023-02-22 4.46 PLN -0.45 %spadek 0.45 %wzrost -55.40 %spadek
2023-02-21 4.48 PLN -0.88 %spadek 0.90 %wzrost -55.20 %spadek
2023-02-20 4.52 PLN -0.44 %spadek 1.80 %wzrost -54.80 %spadek
2023-02-17 4.54 PLN -0.22 %spadek 2.25 %wzrost -54.60 %spadek
2023-02-16 4.55 PLN -0.66 %spadek 2.48 %wzrost -54.50 %spadek
2023-02-15 4.58 PLN 0.00 %wzrost 3.15 %wzrost -54.20 %spadek
2023-02-14 4.58 PLN 1.33 %wzrost 3.15 %wzrost -54.20 %spadek
2023-02-13 4.52 PLN -1.09 %spadek 1.80 %wzrost -54.80 %spadek
2023-02-10 4.57 PLN -0.65 %spadek 2.93 %wzrost -54.30 %spadek
2023-02-09 4.60 PLN 0.66 %wzrost 3.60 %wzrost -54.00 %spadek
2023-02-08 4.57 PLN 0.66 %wzrost 2.93 %wzrost -54.30 %spadek
2023-02-07 4.54 PLN 0.00 %wzrost 2.25 %wzrost -54.60 %spadek
2023-02-06 4.54 PLN -1.09 %spadek 2.25 %wzrost -54.60 %spadek
2023-02-03 4.59 PLN 0.44 %wzrost 3.38 %wzrost -54.10 %spadek
2023-02-02 4.57 PLN -0.44 %spadek 2.93 %wzrost -54.30 %spadek
2023-02-01 4.59 PLN -1.71 %spadek 3.38 %wzrost -54.10 %spadek
2023-01-31 4.67 PLN 0.65 %wzrost 5.18 %wzrost -53.30 %spadek
2023-01-30 4.64 PLN -0.64 %spadek 4.50 %wzrost -53.60 %spadek
2023-01-27 4.67 PLN 0.86 %wzrost 5.18 %wzrost -53.30 %spadek
2023-01-26 4.63 PLN 0.00 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-25 4.63 PLN -0.64 %spadek 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-24 4.66 PLN 0.65 %wzrost 4.95 %wzrost -53.40 %spadek
2023-01-23 4.63 PLN 0.43 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-20 4.61 PLN -0.22 %spadek 3.83 %wzrost -53.90 %spadek
2023-01-19 4.62 PLN -0.65 %spadek 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-01-18 4.65 PLN 0.65 %wzrost 4.73 %wzrost -53.50 %spadek
2023-01-17 4.62 PLN 0.00 %wzrost 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-01-16 4.62 PLN 0.00 %wzrost 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-01-13 4.62 PLN -1.07 %spadek 4.05 %wzrost -53.80 %spadek
2023-01-12 4.67 PLN 0.86 %wzrost 5.18 %wzrost -53.30 %spadek
2023-01-11 4.63 PLN 0.00 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-10 4.63 PLN 0.65 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-09 4.60 PLN 0.00 %wzrost 3.60 %wzrost -54.00 %spadek
2023-01-05 4.60 PLN -0.65 %spadek 3.60 %wzrost -54.00 %spadek
2023-01-04 4.63 PLN 1.54 %wzrost 4.28 %wzrost -53.70 %spadek
2023-01-03 4.56 PLN 1.33 %wzrost 2.70 %wzrost -54.40 %spadek
2023-01-02 4.50 PLN 1.35 %wzrost 1.35 %wzrost -55.00 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito