drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Parametry

A A A

o    rozpoczęcie działalności subfunduszu 
17 kwietnia 2009 r.

o    czas trwania subfunduszu
nieograniczony

o    minimalna wysokość pierwszej wpłaty

1)     10.000 złotych – w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

2)     równowartość w złotych 40.000 euro według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 4 dni robocze przed dniem zbycia – w odniesieniu do osób fizycznych.

o    minimalna wysokośc drugiej i kolejnych wpłat

10.000 złotych.

o    płynność
zbycie jednostek uczestnictwa następuje w trzecim dniu roboczym danego tygodnia (dzień wyceny) oraz w dniach określonych poniżej w części "dni wyceny w roku 2022", po wpływie środków pieniężnych na indywidualny rachunek, jeżeli środki wpłynęły nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, tj. wpłata musi zostać zaksięgowana w przeddzień dnia wyceny,

zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa musi zostać przyjęte na 2 dni robocze przed dniem wyceny.

W przeciwnym wypadku ww. operacje zostaną zrealizowane w kolejnym dniu wyceny.

       Dni wyceny w roku 2023:

o    w dniu wyceny następuje zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa – jest to każdy trzeci dzień roboczy tygodnia oraz następujące dni:            11 kwietnia, 28 kwietnia, 14 sierpnia, 27 października, 27 grudnia.

o    depozytariusz 
ING Bank Śląski S.A.

o    numer rachunku do wpłat bezpośrednich 
46 1050 0086 1000 0023 4004 1926

o    audytor

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

o    agent transferowy
ProService Finteco Agent Transferowy Sp. z o.o.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito