drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Opłaty

A A A

o    opłata za zbycie jednostek uczestnictwa subfunduszu
brak 

o    opłata za otwarcie Konta Uczestnika
20 zł pobierane jednorazowo od Uczestnika

o    wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem
stałe w wysokości 0,3% wartości aktywów netto subfunduszu rocznie

o    opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu
od 0,5 zł do 10 zł

Szczegółowy poziom opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat dostępna w zakładce Dokumenty.


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito