drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Opłaty

A A A

o    opłata za zbycie jednostek uczestnictwa
1,5%

o    opłata za otwarcie Konta Uczestnika
20 zł pobierane jednorazowo od Uczestnika

o    wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem
stałe w wysokości maksymalnie 0,165% wartości aktywów netto subfunduszu rocznie,

zmienne w wysokości 4,875% zysku, z tym że rezerwa na wynagrodzenie zmienne (opłatę od zysku) naliczane jest przy każdej wycenie funduszu - w przypadku wzrostu zysku na jednostce uczestnictwa rezerwa jest zwiększana, a w przypadku spadku jest rozwiązywana; rezerwa jest liczona oddzielnie dla każdej jednostki uczestnictwa, co oznacza, że wynagrodzenie zmienne naliczane jest tylko od rzeczywistego zysku, a publikowana wycena uwzględnia już rezerwę na wynagrodzenie zmienne .

o    opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa
1% (nie mniej niż 10 zł)

o    Szczegółowy poziom opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat dostępna w zakładce Dokumenty

     

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito