drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2010-12-31 2 428.00 PLN 5.28 %wzrost 1.05 %wzrost -57.20 %spadek
2010-11-30 2 406.52 PLN -1.29 %spadek -4.02 %spadek -59.35 %spadek
2010-10-29 2 411.85 PLN 3.93 %wzrost -2.76 %spadek -58.82 %spadek
2010-09-30 2 396.29 PLN 10.50 %wzrost -6.44 %spadek -60.37 %spadek
2010-08-31 2 358.63 PLN -4.57 %spadek -15.33 %spadek -64.14 %spadek
2010-07-30 2 375.81 PLN 7.40 %wzrost -11.27 %spadek -62.42 %spadek
2010-06-30 2 349.90 PLN -5.34 %spadek -17.39 %spadek -65.01 %spadek
2010-05-31 2 369.64 PLN -10.79 %spadek -12.73 %spadek -63.04 %spadek
2010-04-30 2 414.37 PLN -3.22 %spadek -2.17 %spadek -58.56 %spadek
2010-03-31 2 428.16 PLN 9.56 %wzrost 1.09 %wzrost -57.18 %spadek
2010-02-26 2 390.81 PLN -2.64 %spadek -7.73 %spadek -60.92 %spadek
2010-01-29 2 401.41 PLN -5.23 %spadek -5.23 %spadek -59.86 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito